Сайт

Івашковецької гімназії

герб школи
ЛАСКАВО ПРОСИМО
 
Головна » Прозорість та інформаційна відкритість » річний звіт про діяльність закладу освіти

річний звіт про діяльність закладу освіти

ЗВІТ

директора Івашковецького ліцею Шаргородської міської ради Жмеринського району Вінницької області

«Про підсумки діяльності закладу  протягом 2022-2023 навчального року»

1.Загальна інформація про заклад.

Івашковецький ліцей Шаргородської міської ради Жмеринського району Вінницької області є комунальною власністю Шаргородської  міської ради. Управління та фінансування здійснюється відділом освіти і спорту Шаргородської міської ради, якому делеговані відповідні повноваження. На балансі закладу перебуває навчальне приміщення, їдальня та котельня, а також майно ліквідованого Конатковецького закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів- заклад дошкільної освіти Шаргородської міської ради.  Основна будівля закладу прийнята в експлуатацію 1965 році, земельна ділянка, яка належить закладу має площу 1,5 га.

У 2022-2023 н.р. у закладі працювало 21 педагогічний працівник (1 з них  мобілізований – вчитель фізики та інформатики),  14 працівників з числа обслуговуючого персоналу ( з них  сторож з Конатковецького ЗЗСО мобілізований).

У цьому навчальному році навчання завершили 145 учнів (на початок навчального року було 143 учні) у 1-9, 11 класах. 10 клас з 01 вересня 2022 року відсутній, оскільки згідно рішення сесії Шаргородської міської ради розпочався процес реорганізації закладів освіти. До 1 класу у 2022-2023 навчальному році піде 8-10 школярів, які будуть навчатися за програмою Нової української школи.

2. Кадрове забезпечення.

У 2022-2023 н.р. штатними працівниками Івашковецького ліцею був забезпечений на 100%. Розстановка педагогічних кадрів здійснюється в цілому відповідно до фахової освіти педпрацівників.

Час диктує все нові і нові вимоги до вчителя, тому кожен учитель нашої школи вміє працювати з комп’ютером, використовує нові інформаційно-комунікаційні технології, ефективно забезпечуючи освітній процес. Широко використовуються комп'ютерний клас, ноутбуки, проектор, телевізори, принтери. Широко застосовуються в освітньому процесі різноманітні  технології.

Всі  педпрацівники мають повну вищу педагогічну освіту.  Якісний  склад педагогічних працівників:

Учителів вищої кваліфікаційної категорії – 2; І кваліфікаційної категорії – 15;

ІІ кваліфікаційної категорії– 2; спеціаліст – 2.

3. Методична робота.

Відповідно до річного плану роботи закладу у 2022-2023 н.р. педагогічний колектив працював згідно до вимог статей Конституції України, Законів України "Про освіту", "Про повну загальну середню освіту", Концепції нової української школи, Статуту закладу, інших нормативних документів, спрямованих на подальший розвиток освіти, створення умов для забезпечення рівного доступу до якісної освіти. У 2022-2023 навчальному році педагогічний колектив працював над науково-методичною проблемою «Формування інноваційного освітнього середовища на основі педагогіки партнерства в умовах реалізації компетентнісного підходу та принципу дитиноцентризму». Розв’язання проблеми і завдань закладу, затверджених на навчальний рік, дозволило колективу досягти певних успіхів у забезпеченні якості освітніх послуг, створенні умов для навчання і виховання учнів.

Надзвичайною особливістю роботи закладу у 2022-2023 н.р. було проведення освітнього процесу в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022,  затвердженого Законом № 2102-IX від 24.02.2022 року (з змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 133/2022 від 14.03.2022 року, № 259/2022 від 18.04.2022 року, № 341/2022 від 17.05.2022 року, № 573/2022 від 12.08.2022 року, № 757/2022 від 07.11.2022 року, № 58/2023 від 06.02.2023 року, № 254/2023 від 01.05.2023 року), викликаного початком повномасштабної російсько-української війни.

Незважаючи на усю складність освітнього процесу у 2022-2023 н.р. освітні навчальні програми виконані повністю. При отриманні  сигналу «Увага! Повітряна тривога!», навчальні заняття переривались і здобувачі освіти та працівники йшли в укриття. Використовувалось два укриття: у ліцеї на 50 місць для учнів 1-4 класів та у закладі дошкільної освіти (орендували) для решти здобувачів та працівників.

Протягом року у школі діяло 4 методичних об’єднання:

- методичне об’єднання вчителів початкових класів (керівник Здирко Л.І..);

- методичне об’єднання вчителів природничо-математичного циклу (керівник Здирко С.І.);

- методичне об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу (керівник Мельник Г.Г.);

- методичне об’єднання класних керівників (керівник Слюсарчук Л.П.).

Кожне з методичних об’єднань проводило засідання згідно попередньо складеного графіка, які охоплювали актуальні питання щодо організації та покращення якості освітнього процесу в закладі.

Постійно проводилися консультації для педагогічних працівників адміністрацією закладу, керівниками методичних об’єднань з питань організації освітнього процесу, методичної роботи, ведення шкільної документації, використання під час планування та проведення уроків та позакласних заходів інновацій освіти.

Протягом 2022-2023 н.р. належна увага з боку керівництва закладу приділялась росту педагогічної майстерності вчителів через самоосвітню діяльність, курсову перепідготовку та атестацію педагогічних працівників.

Педагогічні працівники закладу постійно брали участь у онлайн вебінарах, семінарах , тренінгах, конференціях. Згідно перспективного та річного графіка проходження курсової перепідготовки у 2022-2023 н.р. на базі Вінницької академії безперервної освіти курсову перепідготовку (дистанційно) пройшли практично всі педагогічні працівники. До кінця 2023 року заплановано проходження курсової підготовки 3 педагогічними працівниками.

Усі педагогічні працівники, які у новому 2023-2024 н.р. будуть викладати у 5-6 класі (НУШ), пройшли підвищення кваліфікації  як вчителі, які реалізовуватимуть новий Державний стандарт базової середньої освіти.

Згідно перспективного та річного плану атестації педагогічних працівників у 2022-2023 н.р. успішно пройшли атестацію 5 педагогічних працівників  закладу:

- Слюсарчук Людмила Павлівна – вчитель  української мови та літератури, підтверджено кваліфікаційну категорію “Спеціаліст першої категорії”.

Сенчишена Любов Іванівна – педагог-організатор, підтверджено кваліфікаційну категорію “Спеціаліст першої категорії”. 

Іщенко Галина Іванівна –  практичний психолог, підтверджено кваліфікаційну категорію “Спеціаліст першої категорії”.

Ковальчук Лілія Володимирівна – вчитель біології, присвоєно кваліфікаційну категорію “Спеціаліст першої категорії”.

Нагнатова Ольга Петрівна – вчитель географії, присвоєно кваліфікаційну категорію “Спеціаліст першої категорії”. 

4. Організація освітнього процесу

Організація освітньої діяльності у закладі  у 2022-2023 навчальному році здійснювалася відповідно до законів України «Про освіту», прийнятого 05 вересня 2017 року № 2145-VIII (із змінами),  «Про повну загальну середню освіту», прийнятого 16 січня 2020 року № 463-IX (із змінами), Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р), постанов Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87  «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 № 688), від 23.11.2011 № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» (із змінами, внесеними  постановами Кабінету Міністрів України від   07.08.2013 року № 538 та від 26.02 2020 року №143), від 30 вересня 2020 р. № 898 «Про деякі питання державних стандартів повної загальної середньої освіти»;  наказів Міністерства освіти і науки України від  12.08.2022 № 743 «Про затвердження Типових освітніх програм для учнів 1-2 та 3-4 класів закладів загальної середньої освіти»,  від  19.02. 2021 № 235 «Про затвердження Типової освітньої програми для 5 – 9 класів закладів загальної середньої освіти», від 20.04.2018 №405 «Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня», від 20.04.2018 №408 (у редакції наказу МОН від 28.11.2019 №1493 зі змінами, внесеними наказом МОН від 31.03.2020 № 464) «Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня», листа Міністерства освіти і науки України від 30.06.2022 № 1/7322-22 «Про організацію 2022/2023 навчального року», Інструктивно-методичних рекомендацій щодо організації освітнього процесу і викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році (лист Міністерства освіти і наук України від 19.08.2022 р. №1/9530-22), Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОЗ України від  25.09.2020  № 2205, Статуту Івашковецького ліцею Шаргородської  міської ради Жмеринського району Вінницької області.

Основним документом, що забезпечує досягнення учнями визначених відповідними Державними стандартами результатів навчання є освітня програма закладу загальної середньої освіти. У навчальному плані освітньої програми закладу освіти конкретизується розподіл годин інваріантного та варіативного складників.

Навчальний план складено:

ü  для учнів 1-2-х класів відповідно до Типової освітньої програми, розробленої під керівництвом Шияна Р.Б., затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 12.08.2022 № 743 (додаток 1);

ü  для учнів 3-4-х класів  відповідно Типової освітньої програми, розробленої під керівництвом Шияна Р.Б., затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 12.08.2022 № 743 (додаток 2);

ü  для учнів 5-го класу відповідно додатку №3 до Типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.02.2021 року №235 (додаток 3);

ü  для учнів 6-9-х класів відповідно таблиці №1 до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти II ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України  від 20.04.2018 року №405 (додаток 4);

ü  для учнів 11-го класу відповідно таблиці №2 до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти III ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 року №408 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 28.11.2019 року №1493 зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 31.03.2020 року № 464) (додаток 5);

ü для індивідуального навчання учениці 5-го класу відповідно додатку №14 до Типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.02.2021 року №235 (додаток 6).

Повністю вдалося розв'язати питання охоплення навчанням дітей мікрорайону закладу та здобуття ними повної загальної середньої освіти. Всі діти шкільного віку в мікрорайоні закладу (с.Івашківці та с. Конатківці) охоплені навчанням.

Для однієї учениці 5 класу було організовано навчання за індивідуальною формою (педагогічний патронаж), а також з 01 листопада 2022 року організовано навчання інклюзивне навчання (відкрито інклюзивний клас) у 5 класі. Для учнів, які проживають у с. Конатківці було організовано підвезення.  Підвезення  учнів із села Конатковець до місця навчання і в зворотньому напрямку автобусом ПРАТ "Шаргородське  АТП-10528" (договори №5 від 17.01.2022 року, №18 від 03.02.2023 року).

Оцінювання навчальної діяльності учнів здійснювалося відповідно до Критеріїв оцінювання  та методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів освітньої діяльності. Адміністрація закладу постійно здійснює контроль за навчальними досягненнями учнів через моніторингове дослідження за такими напрямками: вивчення якості навчальних досягнень учнів за результатами семестрового та річного оцінювання; вивчення навчальних досягнень кожного класу окремо; встановлення рівня досягнень учнів класу з усіх предметів інваріантної частини навчального плану та ступеня засвоєння предметів варіативної частини; опрацювання результатів підсумкових контрольних робіт. Збирається також інформація про учнів, які мають рівень досягнень з одного-двох предметів нижчий основного свого рівня. Встановлюється, скільки ще учнів може навчатися на високому чи достатньому рівні, що це за учні і з якого класу. На основі зібраної інформації за І семестр проводився  її аналіз і був складений прогноз якості знань на кінець року як по закладу, так і по кожному класу окремо. І як результат - рівень навчальних досягнень за ІІ семестр підвищився.

По завершенню 2022-2023 н.р. учні 1-9 класів переведені до наступного класу. 8 учнів 11 класу випущено із закладу.

Якісний показник знань за навчальний 2022-2023 рік становить  63,1%.

 За наслідками навчання, виставленими річними оцінками, якість знань здобувачів освіти характеризується  слідуючими  цифрами :

2022-2023 н. р.

5

клас

6

клас

7

клас

8

клас

9

клас

Разом

10 клас

11 клас

Разом

По школі

 

%

 

%

 

%

Кількість учнів

15

14

18

16

13

76

 

8

13

21

 

97

 

Високий

0

1

1

0

0

2

2,6

0

0

0

0

2

2,0

Достатній

7

6

6

5

5

29

38,1

2

6

8

38,0

37

38,1

Середній

8

6

10

10

6

40

52,6

6

7

13

61,9

53

54,6

Початковий

0

1

1

1

2

5

6,57

0

0

0

 

 

 

Якісний показник знань

67,8

61,3

66,3

61,1

60,6

 

63,4

61,2

64,4

 

62,8

 

63,1

Середній

бал

8,1

7,4

8,0

7,3

7,3

7,6

 

7,3

7,7

7,5

 

7,5

 

Відсоток учнів на високому та достатньому

рівнях

46,7

50,0

38,9

31,3

 

38,5

 

 

41,08

37,5

 

46,2

 

41,8

 

 

41,4

 

Протягом  2022-2023 начального року проводився внутрішній моніторинг якості освіти  з української мови та фізичної культури в 1-4 класах, образотворчого мистецтва у 5-7 класах, мистецтва у 8, 9 класах, української мови та математики  в 5-11 класах.

Стан  викладання та рівень навчальних досягнень учнів 1-4 класів із української мови достатній.

Стан  викладання та рівень навчальних досягнень учнів 1-4 класів із фізичної культури достатній.

Стан  викладання та рівень навчальних досягнень учнів 5-9, 11 класів із української мови задовільний. Середній бал за результатами моніторингу – 6,9 (за підсумками І семестру – 6,4), якісний показник – 57,5% (за підсумками І семестру – 53,3%), % учнів на високому і достатньому рівні – 57,7% (за підсумками І семестру – 48,7%).

Стан  викладання та рівень навчальних досягнень учнів 5-9, 11 класів із математики  задовільний. Середній бал за результатами моніторингу – 5,7 (за підсумками І семестру – 6,5), якісний показник – 47,9% (за підсумками І семестру – 53,8%), % учнів на високому і достатньому рівні – 36,1% (за підсумками І семестру – 49,3%).

Стан  викладання та рівень навчальних досягнень учнів 5-7 класів із образотворчого мистецтва відповідає достатньому рівню. Середній бал за результатами моніторингу – 8,4 (за підсумками І семестру – 8,1), якісний показник – 69,7% (за підсумками І семестру – 69,7%), % учнів на високому і достатньому рівні – 94,1% (за підсумками І семестру – 62,7%).

Стан  викладання та рівень навчальних досягнень учнів 8,9  класів із мистецтва задовільний. Середній бал за результатами моніторингу – 5,6 (за підсумками І семестру – 7,1), якісний показник – 54% (за підсумками І семестру – 59,5%), % учнів на високому і достатньому рівні – 39,2% (за підсумками І семестру – 63,6%).

Недостатня увага приділялася роботі з обдарованими дітьми. Не забезпечено участь учнів у ІІ-ІІІ етапах Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін. Учні закладу залучалися до участі у різноманітних конкурсах, проте у незначній кількості. Проте у цьому навчальному році активності учнів у олімпіадах, конкурсах заважали епідеміологічна обстановка та введення воєнного стану в Україні.

5. Державна підсумкова атестація. Зовнішнє незалежне оцінювання

У 2022-2023 н.р. відповідно до нормативно-правових актів, здобувачів загальної середньої освіти звільнено від проходження державної підсумкової атестації (Закон України від 23.02.2023 року № 2925-IX «Про внесення змін до деяких
законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2023 року»; наказ МОН України від 11.01.2023  року №19 «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 січня 2023 р. за № 167/39223). У відповідній графі додатку про освіту робиться запис “ звільнений(а)”.

У 2022-2023 н.р. учнів 11 класу теж звільнено від проходження ДПА. Проте всі випускники були вчасно зареєстровані на проходження НМТ-2023. Бажання складати НМТ виявили 5 учнів.

Результати участі учнів ліцею у НМТ-2022 року:

Українська мова

Кількість
зареєстрованих

Результат складання тесту

Бал за шкалою 100-200*

не
з’явився

анульовано

зараховано

min

avg

max

6

0

0

6

142.0

152.2

169.0

Математика

Кількість
зареєстрованих

Результат складання тесту

Бал за шкалою 100-200*

не
з’явився

анульовано

зараховано

min

avg

max

6

0

0

6

138.0

154.3

176.0

Історія України

Кількість
зареєстрованих

Результат складання тесту

Бал за шкалою 100-200*

не
з’явився

анульовано

зараховано

min

avg

max

6

0

0

6

128.0

145.5

158.0

6. Виховна та позакласна робота.

Педагогічний колектив ліцею у своїй роботі з у площині виховного процесу керувався:

- Законом України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 № 463-ІХ,

- Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18 грудня 2018 р. № 2657-VIIІ,

- Порядком реагування на випадки булінгу (цькування) та Порядком застосування заходів виховного впливу (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1646, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2020 за № 11/34394),

- Указом Президента України від 18 травня 2019 року № 286/2019 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання»,

- Постановою  Кабінету Міністрів України від 30 червня 2021 року № 673 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 року та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»,

- Наказом  Міністерства освіти і науки України від 06.06.2022 року №527 «Про деякі питання національно-патріотичного виховання в закладах освіти України

Листом  Міністерства освіти і науки України від 10 серпня 2022 року № 1/9105-22 «Щодо організації виховного процесу в закладах освіти у 2022/2023 н. р.».

- іншими нормативно-правовими актами.

Виховна діяльність закладу була спрямована за напрямками:

- Превентивне виховання

- Морально-етичне виховання

- Громадсько-патріотичне виховання

- Художньо-естетичне виховання

- Трудове виховання

- Фізичне виховання і пропаганда здорового способу життя

- Екологічне виховання.

Педагогічний колектив ліцею працював над реалізацією проблеми «Формування  патріотичних  та громадянських якостей,  морально-етичних  принципів особистості    в умовах НУШ».

         Реалізація всіх напрямків виховної діяльності ліцею здійснювалась через заходи, передбачені річним планом роботи ліцею, які враховували особливості виховання особистості та відображались у низці напрямків:

·       системі загальноліцейних заходів;

·       роботі органів самоврядування;

·       роботі з батьківською громадою;

·       спільній діяльності ліцею та громадських організацій.

         Відповідно до поставленої мети виховної роботи класними керівниками 1-9 та 11-х класів здійснювалася послідовна робота щодо формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави, до людей, до природи, до мистецтва, до праці, до себе.

         Ціннісне ставлення до суспільства і держави

         Виховним досягненням цього напрямку є формування почуття патріотизму, правосвідомості, політичної культури та культури міжетнічних взаємин.

       Так, в навчальному закладі оформлений куточок державної символіки, де учні мають змогу ознайомитися з державними символами України – Гербом, Прапором, Гімном. Загальноліцейні заходи (флеш-моби, свята, конференції тощо) проходять під мелодію Державного Гімну України. Спільне виконання гімну мобілізує, організовує, підносить національний дух.

      З метою втілення ідеї державності у класних кімнатах обладнано куточки державної символіки, ведеться роз’яснення ідейної суті державних символів і правил їх використання, виховується позитивне ставлення до державних символів України, формується почуття поваги до них. Останнім часом стало престижним серед учнів носіння елементів державної символіки для підкреслення громадянства із почуття гордості за належність до держави.

Традиційними в ліцеї стало відзначення Дня Збройних Сил України, українського козацтва, Дня Гідності та Свободи, вшанування жертв Голодомору,  Дня вшанування  учасників бойових дій на території інших держав, Дня вшанування пам’яті Небесної Сотні. До цих дат заплановані і проводяться різноманітні заходи: тематичні виховні години, уроки мужності, бесіди, зустрічі, уроки-реквієм, вікторини, літературно-музичні композиції тощо. Виховний вплив таких заходів спрямовувався на плекання в кожному учневі високого громадянського почуття приналежності до України, її народу. Велика роль у цьому належала учнівському самоврядуванню, вчителю історії, класним керівникам.

              Популярними й ефективними формами виховної роботи у 2022-2023 н.р. були: віртуальні екскурсії  визначними місцями України (класний  керівник Мельник Г.Г., бібліотекар Шведюк Г.Г.),  з нагоди Дня захисників та захисниць України, свята Покрови Пресвятої Богородиці та Дня українського козацтва  учні початкової школи намалювали вітальні малюнки. В класах молодшої ланки пройшли конкурсно-ігрові уроки звитяги «Ми нащадки козацької слави»(3-4 класи), вікторини на козацьку тематику. В класах середньої та старшої ланки - тематичні уроки звитяги «Нащадки козацької слави», «Заповіді сучасним козакам», години спілкування «В єдності наша сила», «Україна понад усе!», обговорення тематичних відеороликів, презентацій», «Час згадати нашу славу, брате», «Тої слави козацької повік не забудем».

  Члени учнівського самоврядування поклали квіти до могили героя-односельчанина,  Шпака Василя Васильовича, який загинув у російсько-українській війні, захищаючи  Україну.

      Проведено відкритий виховний захід з учнями 6-7 класів «Збережемо наш скарб – рідну мову» ( Слюсарчук Л.П), уроки мужності до Дня Збройних Сил  України, мовний брейн-ринг до Дня української писемності та мови. Високий виховний ефект мали книжкові виставки, тематичні полиці, які висвітлюють події, пов’язані з боротьбою українського народу за свою державність, в  бібліотеці закладу (бібліотекар  Шведюк Г.Г.);  виховна година «Україна – країна нескорених!» ( класні керівники1-9,11класів );перегляд відеоролика «Ми вільні творити майбутнє», уроки звитяги: «Молюсь за тебе Україно»(9клас), «Україна -- незламна країна» (6 клас), «В єдності сила народу» (8 клас, Ковальчук Л.В.);перегляд документального фільму «Зима, що нас змінила» про події на Майдані; випуск тематичних стіннівок та «усних журналів» до Дня українського козацтва, річниці  революції Гідності,  до Дня Збройних Сил України , а також перший урок «Розкажемо Європі про себе», «Українці серед інших європейських націй» (5-9 класи), «Будуємо демократичну країну» (11 клас).

          У грудні  2022н.р.  був проведений тиждень правових знань, приурочений до  Міжнародного дня прав людини. Під час проведення інформаційно-просвітницької роботи в рамках акції, у  ліцеї було оформлено виставку малюнків з теми «Діти України про свої права» та «Моя родина без насильства».

         Були  проведені  інформаційні хвилини «Права людини понад усе» (9  клас, Здирко С.І.),    «Конвенція  про права дитини» (8клас, Ковальчук Л.В. ), виховний захід  «Права і закони в твоєму житті» ( 6клас, Поліщук-Пудрань С.А.). Під час проведення заходів вчителі сприяли формуванню в учнів знань про історію, розвиток поняття «права людини», ознайомлювали з основними положеннями Конвенції про права дитини, сприяли вихованню в школярів зацікавленості щодо правових знань, формування правової культури, виробленню навичок правомірної поведінки.

·               виховні години, загальноліцейні акцій до Дня Соборності «Живий ланцюг Соборності»; до Дня єднання «Ланцюг єдності»

·               загальноліцейні заходи, присвячені вшануванню подвигу Героїв Небесної Сотні (виховні години з переглядом відеосюжетів про події на Майдані).

·               -Тиха акція «Ангели пам’яті»

·               години  патріотичного виховання до Дня пам’яті та примирення з метою гідного вшанування подвигу українського народу та його внеску у перемогу в Другій світовій війні.

           Ціннісне ставлення до людей:

         Виховним досягненням цього напрямку є знання та розуміння особистих, родинних, громадянських,  національних та загальнолюдських цінностей. Уміння співпрацювати з іншими, працювати в групі, уміння прощати і просити пробачення, єдність моральної свідомості та поведінки, єдність слова і діла.

          З метою привернення  уваги учасників освітнього процесу до актуальних проблем подолання насильства, протидії торгівлі людьми, жорстокого поводження з дітьми  та гендерного насильства протягом року проведено:    

·       всеукраїнську акцію «16 днів проти насильства»:

·       виховний захід , присвячений запобіганню булінгу серед учнів (7клас , Нагнатова О.П.);

·       година спілкування «Ми толерантні діти»  з оглядом презентації, ситуації про толерантність та булінг, мультфільмів (Іщенко Г.І. , 5 клас);

·       психологічною службою урок  «Правила безпеки. Безпечні та небезпечні дотики» з метою ознайомлення з правилами безпеки в громадських місцях та безпечної поведінки з незнайомцями (2 клас,  Шведюк Л.Ю., 3 клас, Іщенко Г.І.);

·       виховні бесіди, години спілкування з тематики захисту дітей від сексуального експлуатації та сексуального насильства.

   Пріоритетним напрямком виховної роботи  в умовах війни було поширення знань про безпечне, відповідальне і позитивне використання цифрових технологій.  Учні 8-9 класів створювали пам’ятки,  в яких поширювали основні  правила безпечної поведінки в Інтернеті, поняття та види інтернет-загроз, кібербезпеки, способи захисту персональних даних.

         Учні початкових класів підготували  виставку малюнків на тему «Правила безпечного користування Інтернетом».

         Велика увага  в ліцеї приділяється психологічному супроводу учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану.          Були оформлені матеріали за тематикою «Як допомогти дитині впоратися зі стресом під час воєнного стану», «Надання допомоги дитині з порушенням слуху в екстремальних ситуаціях».

         З метою реалізації психологічного супроводу, розширення і поглиблення знань із психології, збагачення знань про внутрішній світ власної особистості, зменшення психоемоційної напруги, були організовані  онлайн-заняття з елементами тренінгу, години спілкування .

         Ціннісне ставлення до природи:

         Виховним досягненням цього напряму є усвідомлення особистості себе як невід’ємної частини природи, взаємин людини та природи, бережливого ставлення до природи.

         З метою реалізації цього питання

вихованці закладу разом із вчителем білології Ковальчук Л. В.  стали учасниками   #flowers4school – це благодійний освітній проект, спрямований на озеленення українських шкіл від асоціації квіткових виробників Нідерландів та України.   Вони спільно з учителями ліцею висадили 300 цибулин квітів на території нашого закладу. Також було проведено

·        онлайн – презентації «Домашні тварини. Чи схожі  на своїх господарів?»;

·       весняна екологічна толока;

·       акція з озеленення території ліцею  «Посади дерево-врятуй планету».(Висадили ялинки біля ліцею);

·       години спілкування  «Ніколи знову», присвячені  роковинам Чорнобильської  катастрофи;

         Ціннісне ставлення до культури та мистецтва:

         Система  виховної роботи ліцею дозволяє кожному учаснику освітнього процесу  виявити та розвинути творчі здібності, вона розрахована на залучення великої кількості учасників, спрямована на розвиток індивідуальності. Насиченими та змістовними пройшли новорічні свята.

                  З метою розвитку культури читання, формування любові до книги  бібліотекар Шведюк Г.Г. організовувала книжкові виставки (День Соборності, Пам’яті героїв Крут, до  Дня Героїв Небесної Сотні), класні керівники провели заочні екскурсії («Сторінками історії розвитку рідної мови»), літературні вікторини («Ми діти козацького роду»), бібліотечні уроки.   Відзначаючи Всевітній день читання, у лютому  був організований онлайн-конкурс серед учнів початкових класів «Кращий читач школи».

         У ліцеї проведені челенджі  - «До Дня української хустки» та  до Дня вишиванки - « Вишиванка Перемоги». В  умовах військового сьогодення  був організований та проведений  загальноліцейний захід «Свято Останнього дзвоника»

         Ціннісне ставлення до здоров’я, до себе:

         Важливе місце в роботі школи посідає система роботи щодо запобігання дитячого травматизму та дотримання безпеки життєдіяльності.

         З метою попередження травмування проведені:

·         місячник «Увага ! Діти на дорогах» ( вересень, жовтень) ;

·          інформаційні години з учнями  щодо відпрацювання безпечного маршруту до школи, правила безпечного руху на дорогах, користування газовими та електричними приладами в побуті;

·          інструктажі з безпеки життєдіяльності;

·          робота соціального педагога щодо профілактики правопорушень, попередження негативних проявів серед здобувачів освіти; 

·          інструктажі з учнями 8, 9,11 класів за тематикою «Причини виникнення та наслідки надзвичайних ситуацій», «Телефонний тероризм. Алгоритм дій при евакуації», «Порядок дій на випадок терористичної загрози», «Як діяти, якщо навчальний заклад заміновано. Правила евакуації», «Знати та розуміти єдині сигнали оповіщення цивільного захисту» з залученням представників ювенальної поліці;

·          заняття щодо поводження з вибухонебезпечними предметами з метою вивчення ризиків, пов’язаних із вибухонебезпечними чи підозрілими предметами та правил  поведінки з такими предметами.

З метою ціннісного ставлення до праці з учнями проводилися:

·         тиждень  з охорони праці, з метою збереження життя, здоров’я, своєчасного виявлення та усунення порушень норм і правил, причин нещасних випадків, аварій під час освітнього процесу, формування в учасників освітнього процесу правил розуміння про безпеку праці. Під час тижня були проведені виховні години за тематикою: «Підліток  на ринку праці», «Що я роблю для збереження свого життя і здоров’я», організовано перегляд та обговорення тематичних відеороликів «Уроки обережності».

          У ліцеї проводилися акції  та благодійні ярмарки, з метою збору коштів для допомоги ЗСУ , відправлялися посилки з солодощами для захисників виготовлялися  обереги, листи, малюнки, які були передані  воїнам у військові частини. Усі учасники освітнього процесу долучилися до плетіння маскувальної сітки.

         Відповідно до календаря спортивно-масових заходів на 2022-2023 навчальний рік було проведено і взято участь у наступних заходах шкільного і міського  рівнів:

·                     у вересні  був проведений тиждень фізичної культури та спорту «Олімпійський тиждень».  Проходили  конкурси плакатів, презентацій, малюнків на тему Олімпійських ігор та спорту. Учні 2-4 класів взяли участь у естафетах «Сильні, сміливі, спритні», учні 6-8, 9,11 класів змагалися  в перетягуванні линви , брали участь у велоестафеті,  грали у футбол, волейбол.

·                     Команда ліцею прийняла участь  в міській Гімназіаді.

В умовах дистанційного навчання  велика частина виховної роботи проводилася з використанням соціальних мереж. Багато матеріалів рекомендовано психологом ліцею Іщенко  Г.І.

         Учнівське самоврядування в ліцеї є педагогічно доцільний спосіб організації колективу. Діяльність учнівського самоврядування скориговується на підвищенні якості навчання, зміцнення свідомої дисципліни, організації позакласної роботи.   Органом самоврядування був складений план роботи на навчальний рік.

      Здійснювалися заходи щодо дитячої бездоглядності та правопорушень. Дирекція школи, класні керівники проводили індивідуальні бесіди з учнями, що потребують посиленого педагогічного  впливу.

          Але поряд із досягненнями та проробленою роботою маємо ще багато проблем, над якими треба працювати. Не слід забувати, що поряд із навчанням іде виховання, якому ми приділяємо мало уваги. Лише коли трапляються неприємності або біда, починаємо шукати винного. Тому перш за все нам, учителям, потрібно підтримати роботу учнівського  самоврядування «ТЕМП» і класних колективів, потрібно цікавитися справами учнів, допомагати, іти назустріч, створювати належні умови та можливості для позакласної виховної роботи, щоб педагоги-радники були не лише на папері, призначені наказом, а працювали разом з учнями. Необхідно на  належному рівні налагодити роботу прес-центру, зокрема друку  інформаційних статтей на сайті ліцею. В учнів спостерігається недостатня сформованість потреби у самовдосконаленні та розвитку здібностей та задатків, тому треба чітко налагодити процес розвитку дитячих обдарувань через оптимально побудований навчальний процес, систему позаурочної форми роботи та ефективну взаємодію сім’ї та закладу освіти.

Протягом навчального року учні прийняли участь у конкурсах, змаганнях, турнірах, їх  результати:

-                     ІІ місце у міському етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри « Сокіл» ( « Джура»). Стали переможцями в теоретичній вікторині етапу « Рятівник» та етапах «Стрільба» і «Смуга перешкод»,  на етапі «Фізична підготовка» -  ІІ місце в інтелектуальній онлайн-вікторині  « Відун» - ІІІ місце.

-                     ІІ місце у міському конкурсі літературно-музичних композицій еколого-просвітницької роботи  «Луки мого дитинства».

-                     ІІ місце в міському конкурсі малюнку  «Рік незламності» нагороджена учениця 6 класу Гордєєва А.

-                     ІІІ місце у міському конкурсі «Зіркова мрія 2023» в номінації «Художнє читання» здобув Кульчаковський М. (6клас).

-                     ІІІ місце   в міському конкурсі малюнку  «Рік незламності» нагороджена учениця 7 класу Маселко М.

Міська Гімназіада:

-                     І місце – настільний теніс – Паденко В. (9 клас);

-                     ІІ місце – шашки – Берещук В. (7 клас);

-                     І місце – шашки – Погорецький Д. (9 клас);

-                     ІІІ місце – волейбол (юнаки).

 Районна Гімназіада:

  ІІ місце – настільний теніс – Паденко В.(9клас).

Міський  конкурс «Чудо-шашка:

-                     І місце – Берещук В.(7клас);

-                     ІІ місце – Гавришенко В.(7 клас);

-                     ІІІ місце – Шевчук А.(9клас).

Олімпійський день бігу:

-                     ІІІ місце – біг на 60 м – Заболотний А. (8 клас).

Міський конкурс «Народна лялька»  – І місце (Здирко Л.І.).

Учні закладу разом із вчителем білології Ковальчук Л. В.  стали учасниками   #flowers4school – це благодійний освітній проект, спрямований на озеленення українських шкіл від асоціації квіткових виробників Нідерландів та України.   Вони спільно з учителями ліцею висадили 300 цибулин квітів на території нашого закладу.

Фотоконкурс  « Чотирилапі друзі»( взяли участь);

Ілюстрація на твори Т. Шевченка (взяли участь Гордєєва А. (6 клас) та Маселко М. (7 клас).

7. Правовиховна робота

У ліцеї у 2022-2023 н.р. з учнями було організовано такі форми правового навчання і виховання:

- тематичні загальношкільні лінійки та класні години;

- бесіди на правову тематику;

- анкетування;

- уроки правознавства;

- олімпіади з правознавства;

- індивідуальні бесіди з важковиховуваними учнями;

- відвідування проблемних сімей вдома.

Практичним психологом закладу, соціальним педагогом, класними керівниками проводяться бесіди з учнями групи ризику та учнями, які потрапили у складні життєві умови. Та все ж за навчальний рік траплялися випадки протиправної поведінки учнів, зокрема агресивна поведінка.

У період воєнного стану особлива увага зверталася на необхідність психологічної підтримки дітей. Для цього використовувалися відповідні матеріали, що розміщувалися на сайті МОН України та інших ресурсах в мережі Інтернет.

8. Соціальний захист.

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у закладі, проводиться згідно діючим законодавством. 2 рази на рік складаються та поновлюються списки учнів соціально - незахищених категорій. Це категорії дітей інвалідів (5 учнів), дітей з особливими освітніми потребами (1 учень), з багатодітних сімей (27 учнів),  з малозабезпечених сімей (10 учнів), сімей учасників АТО (ООС) (23 учнів).

Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації закладу. Для них була організована участь у новорічних заходах з подарунками.

За кошти Шаргородської міської ради діти з особливими освітніми потребами, з малозабезпечених сімей та сімей учасників АТО (ООС) отримували одноразове безкоштовне гаряче харчування у шкільній їдальні з розрахунку  24 грн. протягом І та ІІ семестру за обід. Учням  5-11 класів із багатодітних сімей батьківська плата за харчування зменшена на 50%.

9. Співпраця з батьками.

Виховання учня у закладі освіти і сім'ї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником закладу освіти, а тому беруть активну участь у освітньому процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних зі світом захоплень, родинними святами.

Класні керівники тісно співпрацюють з сім'ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною. Свої спостереження заносять до щоденника психолого-педагогічних спостережень.

10. Збереження і зміцнення здоров'я учнів та працівників.

Медичне обслуговування та працівників закладу організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для медичного забезпечення учнів та вчителів, працівників у закладі обладнано медичний кабінет, де працює медична сестра.

Медичне обслуговування учнів та працівників закладу здійснюється на базі КНП Шаргородської міської лікарні. Щорічно діти проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Згідно з оглядом лікарів діти зараховані до груп здоров’я:

108 учні – основна група

29 учнів – підготовча група

8 учнів – спеціальна група

Звільнених учнів немає. Відповідно до цих списків видається наказ по закладу.

Працівники закладу щорічно проходять медичний огляд до початку нового навчального року. Працівники їдальні  проходить медогляд 2 рази на рік. На проходження медичного огляду кожному працівнику виділяється 2 дні. Проходження медогляду фіксується у медичних книжках відповідного зразка, які зберігаються у сестри медичної закладу.

У  цьому навчальному році у зв’язку із запровадженням воєнного стану в Україні оздоровлення дітей у пришкільному таборі проводитися не буде.

11. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Робота охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму у побуті і під час освітнього процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України “Про охорону праці”, “Про дорожній рух”, “Про пожежну безпеку”, державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи.

На початку навчального року, напередодні канікул проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів. Регулярно проводяться цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, спортивними змаганнями.

У закладі є в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалося на нарадах при директорі. У закладі розроблено заходи щодо попередження травматизму учнів, проводиться відповідна робота і з вчителями та обслуговуючим персоналом. Причина виникнення травм з'ясовується, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи. В цьому навчальному році випадків травмування учнів, на щастя, не було.

Відповідно до наказу по закладу затверджено Алгоритм дій в разі оголошення сигналу «Увага! Повітряна тривога!». В закладі облаштовано укриття на 50 місць та на 120 місць орендуємо укриття у закладі дошкільної освіти. Під час повітряної тривоги навчальні заняття переривалися і здобувачі освіти та працівники переходили в укриття.

Відповідно до наказу по закладу затверджено протиепідемічні заходи у закладі на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19). У відповідності до наказу всі заходи в закладі дотримуються. Залежно  від епідеміологічної ситуації та карантинних обмежень заклад працював очно із дотриманням всіх затверджених заходів. В разі погіршення епідеміологічної ситуації чи наявності хворих на COVID-19 заклад чи окремі класи працювали  за дистанційною формою  ( 1 тиждень учні 10 класу, 1 тиждень – учні 1-11 класів).

 У грудні 2022 року проведено технічне обслуговування та перезарядка 22 вогнегасників, проведено також навесні дератизацію приміщень.

В ліцеї створено «Клас безпеки», де проводяться із учнями заняття із безпеки, який частково забезпечений необхідною навчальними матеріалами і обладнанням. Тому потрібно клас безпеки доукомплектувати, а для цього необхідне фінансування.

12. Організація харчування учнів у закладі

З метою чіткої організації режиму дня, який відповідає віковим нормам учнів, збереження здоров’я й попередження харчових та інфекційних захворювань, у закладі організовано гаряче харчування учнів 1-11-х класів.  На базі їдальні організовано одноразове харчування дітей за рахунок коштів з бюджету Шаргородської міської ради та батьківських коштів. Робітники їдальні намагаються створити домашню затишну атмосферу під час своїх смачних обідів.

Гарячим харчуванням охоплено:

протягом І семестру 126 учні 1-9, 11 класів, у тому числі 1-4 класи – 56 учнів та 5-11 класів пільгових категорій 25 учнів, 5-11 класів, яким плата за харчування зменшена на 50% - 7 учнів, 5-11 класів за батьківську плату - 46 учнів;

Харчування учнів 1-4 класів, пільгових категорій учнів 5-11 класів та на 50% для учнів 5-11 класів з багатодітних сімей здійснювалося за рахунок коштів з бюджету Шаргородської міської ради у відповідності до рішення сесії міської ради.   На харчування учнів з бюджету Шаргородської міської ради витрачено  138192,21 грн., в тому числі  протягом 1 семестру- 77459,12 гривень, протягом ІІ семестру-60733,09 гривень.

Спонсорська допомога від батьків за минулий навчальний рік склала 46244,59 гривень.

Середня вартість обіду: 20 грн. для учнів 5-9,11 класів та 24 грн. для учнів 1-4 класів та пільгових категорій.

Спонсорської допомоги від підприємств на харчування заклад не отримує. Для здешевлення харчування використовуються овочі (морква, столовий буряк), вирощені минулого року на пришкільній ділянці та овочі і фрукти, надані батьками, їдальня повністю забезпечена посудом та технологічним обладнанням.

Суворо виконуються всі необхідні умови санітарного контролю за термінами й умовами зберігання та реалізації продуктів, дотримується питний режим.

13. Фінансово-господарська діяльність

Будівля закладу прийнята в експлуатацію у 1965 році. Адміністрація закладу разом з колективом, батьками постійно працює над удосконаленням і зміцненням матеріально-технічної бази, підтриманням її у належному робочому стані. Роботи виконувалися силами обслуговуючого персоналу.

 Фінансування потреб закладу здійснюється Шаргородською міською радою.

За рахунок батьківських коштів  здійснюються ремонти та підготовка класних кімнат та  коридорів до навчального року.  Велика подяка батькам за розуміння наших проблем. 

Протягом двох попередніх років проводився лише легкий косметичний ремонт. Тому у цьому році потрібно провести грунтовний ремонт, оскільки багато фарби вилущено та вигляд приміщень має  не зовсім естетичний вигляд.

Тому у цьому році необхідно провести ремонт у всіх приміщеннях з метою надання приміщенням естетичного вигляду у рамках  підготовки до навчального року. При підготовці до 2022-2023 навчального року у підвальному приміщенні ліцею (спортивній кімнаті) облаштовано укриття на 50 місць (площа дозволяє розмістити всіх учнів, але відсутній другий вихід. А також для решти учнів та працівників орендуємо кімнату у ПРУ закладу дошкільної освіти. На облаштування та утримання укриттів використано 5500 гривень, виділених міською радою та 15 727, 5 гривень спонсорської допомоги батьків та педагогічних працівників ліцею. Протягом  2022-2023 навчального року навчального року проведено заміну частини теплотраси від котельні  на суму 40 000 гривень, які виділені додатково із місцевого бюджету Шаргородською міською радою. Також від Департаменту гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації передано для організації навчання вчителям 2 ноутбуки Laptop на суму 13134,02 гривень.

Протягом навчального року  на підвіз учнів використано 92436,48  гривень протягом І семестру та 139438,08 гривень – протягом ІІ семестру. Підвіз здійсювався згідно укладеного договору з Шаргородським  АТП.

Також від СХК «Вінницька промислова група» всі учні 1-9, 11 класів отримали новорічні подарунки, а від депутата обласної ради Ігоря Гаттауліна учні 1-4 класів та пільгових категорій отримали 79 подарунків до Дня Святого Миколая.

Чималий внесок зроблено колективом закладу на потреби ЗСУ, для потреб ВПО. Педагогічними  працівниками надано матеріальну допомогу на пітримку воїнів ЗСУ орієнтовно на суму 45 000 гривень.

14. Управлінська діяльність.

Управління закладом здійснюється згідно річного плану роботи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у закладі і заснована на взаємодії усіх ланок та учасників освітнього процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та взаємовдосконаленню освітнього процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

У навчальному закладі в наявності є усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність у закладі загальної середньої освіти. З підключенням закладу до мережі Інтернет (у тому числі із застосуванням Wi-Fi) стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України , департаменту освіти і науки Вінницькької ОДА, ВАБО, сайтами інших закладів освіти, що дає можливості оперативно користуватися інформацією, знайомитися новими документами.

Управлінські рішення приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи. Намагаюся створювати такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива підтримується.

У своїй роботі з працівниками закладу я дотримуюся партнерського стилю керівництва. Прагну, щоб у закладі було наявне творче вирішення справ.

У наступному навчальному році педагогічний колектив закладу продовжить працювати над такими основними завданнями: забезпечення виконання Законів України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, впровадження нового Державного стандарту в 6 класі, підвищення якості освітнього процесу, рівня знань, умінь та практичних навичок учнів з усіх навчальних предметів на основі передових досягнень педагогічної науки, запровадження інноваційних технологій, посилення  персональної відповідальності кожного педагога за збереження життя і здоров’я дітей, навчального майна, впровадження в освітній процес  новітніх здоров’язбережувальних технологій, попередження інфекційних захворювань, наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління серед учнів, підвищення результативності освітнього процесу на основі впровадження методики особистісно-зорієнтованого навчання та результативності і дієвості позакласної виховної роботи, створення сприятливих умов для розвитку творчих здібностей дітей. подальша інформатизація, комп’ютеризація  освітнього процесу, вивчення та впровадження інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання, подальший розвиток учнівського врядування, організації здорового способу життя, формування в учнів традицій родинного спілкування, залучення батьків, до різноманітних форм національно-патріотичного та сімейного виховання, вдосконалення знань педагогів про засоби та інструментарій дистанційного навчання для подальшого використання під час освітнього процесу.

          Адміністрація закладу дуже вдячна батькам за допомогу в підготовці до навчального року та допомогу під час дистанційного навчання та в умовах оголошення повітряної тривоги та сподівається на плідну співпрацю і надалі.

Дякую усім за плідну роботу у 2022-2023 навчальному році.

 

 

ЗВІТ

директора Івашковецького закладу загальної середньої освіти

І-ІІІ ступенів Шаргородської міської ради

«Про підсумки діяльності закладу  протягом 2021-2022 навчального року»

 

1.Загальна інформація про заклад.

Івашковецький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Шаргородської міської ради є комунальною власністю Шаргородської  міської ради. Управління та фінансування здійснюється відділом освіти і спорту Шаргородської міської ради, якому делеговані відповідні повноваження. На балансі закладу перебуває навчальне приміщення, їдальня та котельня, а також майно ліквідованого Конатковецького закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів- заклад дошкільної освіти Шаргородської міської ради.  Основна будівля закладу прийнята в експлуатацію 1965 році, земельна ділянка, яка належить закладу має площу 1,5 га.

У 2021-2022 н.р. у закладі працювало 22 педагогічних працівники (1 з них по сумісництву) та 1 працівник перебуває у відпустці по догляду за дитиною,  15 працівників з числа обслуговуючого персоналу ( з низ 2 чоловіки працюють сторожами в Конатковецькому ЗЗСО та 1 працівник сезонно (гардеробник)).

У цьому навчальному році навчання завершили 153 учні (на початок навчального року було 155 учнів) у 11-и класах. У 10 клас з 01 вересня 2022 року набір проводитися не буде, оскільки згідно рішення сесії Шаргородської міської ради розпочинається процес реорганізації закладів освіти. До 1 класу у 2022-2023 навчальному році піде 15 школярів, які будуть навчатися за програмою Нової української школи.

2. Кадрове забезпечення.

У 2021-2022 н.р. штатними працівниками Івашковецького ЗЗСО І-ІІІ ступенів був забезпечений на 100%. Розстановка педагогічних кадрів здійснюється в цілому відповідно до фахової освіти педпрацівників.

Час диктує все нові і нові вимоги до вчителя, тому кожен учитель нашої школи вміє працювати з комп’ютером, використовує нові інформаційно-комунікаційні технології, ефективно забезпечуючи освітній процес. Широко використовуються комп'ютерний клас, ноутбуки, проектор, телевізори, принтери. Широко застосовуються в освітньому процесі різноманітні  технології.

13 педпрацівників мають повну вищу педагогічну освіту, один – базову вищу, один – неповну вищу.  Якісний  склад педагогічних працівників:

Учителів вищої кваліфікаційної категорії – 2;

І кваліфікаційної категорії – 13;

ІІ кваліфікаційної категорії– 5;

спеціаліст – 3.

3. Методична робота.

Відповідно до річного плану роботи закладу у 2021-2022 н.р. педагогічний колектив працював згідно до вимог статей Конституції України, Законів України "Про освіту", "Про повну загальну середню освіту", Концепції нової української школи, Статуту закладу, інших нормативних документів, спрямованих на подальший розвиток освіти, створення умов для забезпечення рівного доступу до якісної освіти. У 2021-2022 навчальному році педагогічний колектив працював над науково-методичною проблемою «Формування інноваційного освітнього середовища на основі педагогіки партнерства в умовах реалізації компетентнісного підходу та принципу дитиноцентризму». Розв’язання проблеми і завдань закладу, затверджених на навчальний рік, дозволило колективу досягти певних успіхів у забезпеченні якості освітніх послуг, створенні умов для навчання і виховання учнів.

Особливістю 2021-2022 н.р. у закладі була організація освітнього процесу в умовах дотримання протиепідемічних заходів у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID - 19. Затверджено «Протиепідемічні заходи у Івашковецькому ЗЗСО І-ІІІ ступенів на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19» та інтерактивну платформу для організації дистанційного навчання учнів у закладі - обліковий запис G-Suite for education, що є пакетом спеціальних хмарних програм забезпечення й інструкцій, які дозволяють вчителеві й учням спілкуватися і спільно працювати де завгодно та на будь-яких пристроях.

У першому семестрі учні 1-11 класів не навчалися дистанційно, а на початку другого семестру з 31.01.2022 по 04 .02. 2022 (10 клас), з 07.02.2022 по 11.02.2022 (1 - 11 класи).

Надзвичайною особливістю роботи закладу у 2021-2022 н.р. було проведення освітнього процесу в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022, викликаного початком повномасштабної російсько-української війни. Міністерство освіти і науки України листом від 25.02.2022 №1.3276/22 рекомендувало тимчасово призупинити освітній процес. Тому у закладі було видано наказ від 25.02.2022 №27-о “ Про тимчасове призупинення освітнього процесу та оголошення канікул  з 28 лютого 2022 року” та оголошено канікули для учнів 1-11 класів з 28.02.2022 р. по 13.03.2022 р. і внесено зміни до структури навчального року. Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 06.03.2022 року №1/3373-22 «Про організацію освітнього процесу», наказу Вінницької обласної військової адміністрації від 11.03. 2022 року №80 «Про організацію освітнього процесу у закладах освіти Вінницької області» освітній процес у закладі було відновлено. І з 14 березня і до завершення навчального року освітній процес у закладі відбувався з використанням дистанційних форм навчання. Використовувалися всі наявні ресурси, у тому числі “Всеукраїнський розклад “ — ресурс, на якому зібрано та упорядковано в щоденний розклад, посилання на віртуальні навчальні матеріали “Всеукраїнської школи онлайн”, підручники, психологічні хвилинки, руханки.

Для учнів з числа тимчасово внутрішньо переміщених осіб (8 дітей) у нашому закладі було організовано навчання за заявою одного з батьків. У кінці навчального року цим учням на їх прохання було видано супровідний лист із результатами навчання.

Незважаючи на усю складність освітнього процесу у 2021-2022 н.р. освітні навчальні програми виконані повністю.

Протягом року у школі діяло 4 методичних об’єднання:

- методичне об’єднання вчителів початкових класів (керівник Здирко Л.І..);

- методичне об’єднання вчителів природничо-математичного циклу (керівник Берещук Ю.В.);

- методичне об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу (керівник Мельник Г.Г.);

- методичне об’єднання класних керівників (керівник Слюсарчук Л.П.).

Кожне з методичних об’єднань проводило засідання згідно попередньо складеного графіка, які охоплювали актуальні питання щодо організації та покращення якості освітнього процесу в закладі.

Постійно проводилися консультації для педагогічних працівників адміністрацією закладу, керівниками методичних об’єднань з питань організації освітнього процесу, методичної роботи, ведення шкільної документації, використання під час планування та проведення уроків та позакласних заходів інновацій освіти.

Протягом 2021-2022 н.р. належна увага з боку керівництва закладу приділялась росту педагогічної майстерності вчителів через самоосвітню діяльність, курсову перепідготовку та атестацію педагогічних працівників.

Педагогічні працівники закладу постійно брали участь у онлайн вебінарах, семінарах , тренінгах, конференціях. Згідно перспективного та річного графіка проходження курсової перепідготовки у 2021-2022 н.р. на базі Вінницької академії безперервної освіти курсову перепідготовку (дистанційно) пройшла значна частина педагогічних працівників. До кінця 2022 року заплановано проходження курсової підготовки рештою педагогічних працівників.

Усі педагогічні працівники, які у новому 2022-2023 н.р. будуть викладати у 5 класі (НУШ), пройшли підвищення кваліфікації (перший етап — 30 годин, другий етап — 15 годин) як вчителі, які реалізовуватимуть новий Державний стандарт базової середньої освіти.

Згідно перспективного та річного плану атестації педагогічних працівників у 2021-2022 н.р. успішно пройшли атестацію вчителі закладу:

- Мельник Галина Григорівна, вчитель української мови та літератури, підтверджено кваліфікаційну категорію “Спеціаліст першої категорії”;

- Романчук Галина Петрівна, вчитель початкових класів, підтверджено кваліфікаційну категорію “Спеціаліст першої категорії”;

- Романчук Аліна Анатоліївна, вчитель початкових класів, присвоєно кваліфікаційну категорію “Спеціаліст першої категорії”.

Для організації проведення методичної роботи з педагогічними працівниками постійно використовуються хмарні технології: з використанням Google Таблиць та Google Документів оформляються та ведуться методичні картки вчителів, заповнюються звіти про підсумки навчання та відвідування учнями закладу, планується робота методичних об’єднань тощо; за допомогою Google Форм проводиться анкетування педагогічних працівників закладу.

4. Організація освітнього процесу

Організація освітньої діяльності у закладі  у 2021-2022 навчальному році здійснювалася відповідно до законів України «Про освіту», прийнятого 05 вересня 2017 року № 2145-VIII (із змінами),  «Про повну загальну середню освіту», прийнятого 16 січня 2020 року № 463-IX (із змінами), Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р), постанов Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87  «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 № 688), від 23.11.2011 № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» (із змінами, внесеними  постановами Кабінету Міністрів України від   07.08.2013 року № 538 та від 26.02 2020 року №143);  наказів Міністерства освіти і науки України від  08.10.2019 року №1272 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти»,  від  08.10.2019 року №1273 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 3-4 класів закладів загальної середньої освіти», відповідно до наказів від 20.04.2018 №405, від 20.04.2018 №408 (у редакції наказу МОН від 28.11.2019 №1493 зі змінами, внесеними наказом МОН від 31.03.2020 № 464), згідно рекомендацій листа Міністерства освіти і науки України №1/9-254 від  20.04.2018 «Щодо типових освітніх програм для 2-11 класів», Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОЗ України від  25.09.2020  № 2205, Статуту Івашковецького закладу загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів Шаргородської  міської ради.

Основним документом, що забезпечує досягнення учнями визначених відповідними Державними стандартами результатів навчання є освітня програма закладу загальної середньої освіти. У навчальному плані освітньої програми закладу освіти конкретизується розподіл годин інваріантного та варіативного складників.

Навчальний план складено:

ü для учнів 1-2-х класів відповідно Типової освітньої програми НУШ авторського колективу під керівництвом Шияна Р.Б., затвердженої наказом від  08.10.2019 року №1272;

ü для учнів 3-4-х класів  відповідно Типової освітньої програми НУШ авторського колективу під керівництвом Шияна Р.Б., затвердженої наказом від  08.10.2019 року №1273;

ü для учнів 5-9-х класів відповідно таблиці №1 до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти II ступеня, затвердженої наказом №405 від 20.04.2018;

ü для 10-11 класів відповідно таблиці №2 до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти III ступеня, затвердженої наказом №408 від 20.04.2018 (у редакції наказу МОН від 28.11.2019 №1493 зі змінами, внесеними наказом МОН від 31.03.2020 № 464);

ü для індивідуального навчання (педагогічний патронаж, 4 клас) відповідно до Типової  освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів 4 класу з порушеннями інтелектуального розвитку, затвердженої наказом МОНУ від 29.01.2021 року №121 «Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів 4 класу з порушеннями інтелектуального розвитку».

Повністю вдалося розв'язати питання охоплення навчанням дітей мікрорайону закладу та здобуття ними повної загальної середньої освіти. Всі діти шкільного віку в мікрорайоні закладу (с.Івашківці та с. Конатківці – 27 учнів у І семестрі та 25 дітей у ІІ семестрі) охоплені навчанням.

Для учнів, які проживають у с. Конатківці було організовано підвезення.  Підвезення  учнів із села Конатковець до місця навчання і в зворотньому напрямку автобусом ПРАТ "Шаргородське  АТП-10528" (договір №14 від 01.09.2021 року).

У закладі функціонувала група продовженого дня для учнів 1-4 класів.  У закладі зарахування учнів до ГПД та їх відрахування з неї здійснювалося згідно з наказом керівника на підставі відповідної заяви батьків. Наповнюваність  ГПД становила  30 осіб.

Оцінювання навчальної діяльності учнів за ІІ семестр та рік здійснювалося відповідно до Методичних рекомендацій щодо окремих питань завершення 2021-2022 н.р., затвердженими наказом МОН України від 01 квітня 2022 р. № 290 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо окремих питань завершення 2021-2022 навчального року”. Адміністрація закладу постійно здійснює контроль за навчальними досягненнями учнів через моніторингове дослідження за такими напрямками: вивчення якості навчальних досягнень учнів за результатами семестрового та річного оцінювання; вивчення навчальних досягнень кожного класу окремо; встановлення рівня досягнень учнів класу з усіх предметів інваріантної частини навчального плану та ступеня засвоєння предметів варіативної частини; опрацювання результатів підсумкових контрольних робіт. Збирається також інформація про учнів, які мають рівень досягнень з одного-двох предметів нижчий основного свого рівня. Встановлюється, скільки ще учнів може навчатися на високому чи достатньому рівні, що це за учні і з якого класу. На основі зібраної інформації за І семестр проводився  її аналіз і був складений прогноз якості знань на кінець року як по закладу, так і по кожному класу окремо. І як результат - рівень навчальних досягнень за ІІ семестр підвищився.

По завершенню 2021-2022 н.р. учні 1-8, 10 класів переведені до наступного класу. 13 учнів 9 класу та 13 учнів 11 класу випущено із закладу.

Якісний показник знань за навчальний 2021-2022 рік становить  63,1%.

 За наслідками навчання, виставленими річними оцінками, якість знань здобувачів освіти характеризується  слідуючими  цифрами :

2021-2022 н. р.

5

клас

6

клас

7

клас

8

клас

9

клас

Разом

10 клас

11 клас

Разом

По школі

 

%

 

%

 

%

Кількість учнів

15

14

18

16

13

76

 

8

13

21

 

97

 

Високий

0

1

1

0

0

2

2,6

0

0

0

0

2

2,0

Достатній

7

6

6

5

5

29

38,1

2

6

8

38,0

37

38,1

Середній

8

6

10

10

6

40

52,6

6

7

13

61,9

53

54,6

Початковий

0

1

1

1

2

5

6,57

0

0

0

 

 

 

Якісний показник знань

67,8

61,3

66,3

61,1

60,6

 

63,4

61,2

64,4

 

62,8

 

63,1

Середній

бал

8,1

7,4

8,0

7,3

7,3

7,6

 

7,3

7,7

7,5

 

7,5

 

Відсоток учнів на високому та достатньому

рівнях

46,7

50,0

38,9

31,3

 

38,5

 

 

41,08

37,5

 

46,2

 

41,8

 

 

41,4

 

Протягом  2021-2022 начального року проводився внутрішній моніторинг якості освіти  з математики та образотворчого мистецтва в 1-4 класах, історії України в 5-11 класах, всесвітньої історії та географії у 6-11 класах,  російської мови в 5-9 класах, музичного мистецтва в 5-7 класах.

Стан  викладання та рівень навчальних досягнень учнів 2-4 класів із математики достатній.

Стан  викладання та рівень навчальних досягнень учнів 6-11 класів із всесвітньої історії задовільний. Середній бал за результатами моніторингу – 6,0 (за підсумками І семестру – 7,3), якісний показник – 50,2% (за підсумками І семестру – 61,2%), % учнів на високому і достатньому рівні – 44,2% (за підсумками І семестру – 67,1%).

Стан  викладання та рівень навчальних досягнень учнів 5-9 класів із російської мови задовільний. Середній бал за результатами моніторингу – 6,2 (за підсумками І семестру – 6,3), якісний показник – 56,4% (за підсумками І семестру – 53,1%), % учнів на високому і достатньому рівні – 47,6% (за підсумками І семестру – 48,1%).

Стан  викладання та рівень навчальних досягнень учнів 5-11 класів із історії України задовільний. Середній бал за результатами моніторингу – 6,6 (за підсумками І семестру – 7,3), якісний показник – 55,4% (за підсумками І семестру – 61,2%), % учнів на високому і достатньому рівні – 47,9% (за підсумками І семестру – 62,7%).

Стан  викладання та рівень навчальних досягнень учнів 6-11 класів із географії задовільний. Середній бал за результатами моніторингу – 6,1 (за підсумками І семестру – 6,0), якісний показник – 50,6% (за підсумками І семестру – 50,6%), % учнів на високому і достатньому рівні – 50,7% (за підсумками І семестру – 38,4%).

Стан  викладання та рівень навчальних досягнень учнів 5-7 класів із музичного мистецтва достатній. Середній бал за результатами моніторингу – 8,3 (за підсумками І семестру – 6,9), якісний показник – 68,8% (за підсумками І семестру – 57,7%), % учнів на високому і достатньому рівні – 77,2% (за підсумками І семестру – 74,9%).

Значна увага приділялася роботі з обдарованими дітьми. Забезпечено участь учнів у І-ІІІ етапах Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін. Учні закладу залучалися до участі у різноманітних конкурсах. Проте у цьому навчальному році активності учнів у олімпіадах, конкурсах заважали епідеміологічна обстановка та введення воєнного стану в Україні.

На  підставі наказу відділу освіти і спорту від 26.04.2022 року №31 «Про підсумки проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів для учнів закладів загальної середньої освіти у 2021-2022 навчальному році»,  переможцями  та призерами ІІ етапу олімпіад стали:

Предмет

Місце

Прізвище призера

клас

Прізвище учителя

1.       

Інформаційні технології

1

Боднарчук Олександр

11

Берещук Ю.В.

2.       

Інформаційні технології

1

Січко Ілля

9

Берещук Ю.В.

3.       

Трудове навчання

1

Гоманюк Віталій

8

Здирко С.І.

4.       

Інформаційні технології

2

Кримчук Олександр

11

Берещук Ю.В.

5.       

Інформатика

2

Січко Ілля

9

Берещук Ю.В.

6.       

Фізика

2

Кочерова Орина

7

Берещук Ю.В.

7.       

Українська мова та література

2

Кочерова Орина

7

Мельник Г.Г.

8.       

Правознавство

3

Боднарчук Олександр

11

Поліщук-Пудрань С.А.

9.       

Інформатика

3

Боднарчук Олександр

11

Берещук Ю.В.

10.   

Трудове навчання

3

Боднарчук Олександр

11

Здирко С.І.

На підставі протоколу остаточних результатів ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій 2021/2022 н.р., учень 9 класу Січко Ілля та учень 11 класу Боднарчук Олександр зайняли ІІІ місця у ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій.

5. Державна підсумкова атестація. Зовнішнє незалежне оцінювання

У 2021-2022 н.р. відповідно до нормативно-правових актів, здобувачів загальної середньої освіти звільнено від проходження державної підсумкової атестації (Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України в сфері освіти” від 24 березня 2022 року№2157 І-Х; наказ МОН України від 28.02.2022 №242 “Про звільнення від державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти у 2021- 2022 навчальному році”, затверджений у Міністерстві юстиції України 03 березня 2022 року за №283/37619). У відповідній графі додатку про освіту робиться запис “ звільнений(а)”.

У 2021-2022 н.р. учнів 11 класу теж звільнено від проходження ДПА. Проте всі випускники були вчасно зареєстровані на проходження ЗНО -2022. Але режим воєнного стану вніс свої корективи, і реєстрація на ЗНО дає змогу одинадцятикласникам пройти національний мультипредметний тест (українська мова, історія України, математика) у липні 2022 року для вступу до вищих навчальних закладів. Бажання складати МПТ виявили 6 учнів.

6. Виховна та позакласна робота.

Педагогічний колектив ЗЗСО у своїй роботі з у площині виховного процесу керувався:

- Законом України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 № 463-ІХ,

- Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18 грудня 2018 р. № 2657-VIIІ,

- Порядком реагування на випадки булінгу (цькування) та Порядком застосування заходів виховного впливу (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1646, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2020 за № 11/34394),

- Постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2021 р. № 673 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 року», схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України 9 жовтня 2020 року №1233;

- Указом Президента України від 30 вересня 2019 року № 722 «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року»;

- іншими нормативно-правовими актами.

Виховна діяльність закладу була спрямована за напрямками:

- Превентивне виховання

- Морально-етичне виховання

- Громадсько-патріотичне виховання

- Художньо-естетичне виховання

- Трудове виховання

- Фізичне виховання і пропаганда здорового способу життя

- Екологічне виховання.

             У 2021/2022 навчальному році у закладі було проведено щорічні виховні заходи: свято Першого дзвоника; День захисника України; День партизанської слави; День миру; День пам’яті жертв голодоморів 1932-1933рр., акція «Запали свічку!»; День вчителя; День української писемності та мови; День інвалідів; Всесвітній День боротьби зі Снідом; конкурс «Осінь золота»; «Козацькі розваги» до Дня збройних сил України; бібліотечні свята;  спортивне свято до Дня Українського козацтва;  заходи до дня визволення України від нацизму; тиждень правового виховання; заходи до Дня Святого Миколая; новорічні та  різдвяні свята для учнів 1-11 класів, заходи до дня Соборності України, «Пам’ятай за Крути», до Дня рідної мови, виховні години до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні, до 8 Березня «Всім жінкам присвячується» онлайн, Шевченківський тиждень онлайн тощо;  місячник «Увага! Діти на дорозі!»; День знань з основ безпеки життєдіяльності; Олімпійський тиждень; Всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху;   спортивне свято до Дня збройних сил України;  спортивний турнір з волейболу (вересень), змагання з футболу (жовтень), турнір з шашок  (жовтень),  спортивні змагання «Веселі старти» тощо.

        У закладі проведено: уроки мужності; зустрічі з ветеранами війни, , воїнами АТО; благодійні акції, «акція «16 днів без насильства»; Всеукраїнський тиждень права; диспут «Як захистити себе від насильства в сім`ї».

      З метою формування військово-патріотичного виховання відповідно до всесвітніх історичних дат, пам’ятних подій нашої держави  проводились різноманітні заходи, серед яких: Перший урок на тему: «Україна   -- 30 років незалежності», Уроки мужності, «Прагнемо миру» (малюнок на асфальті). Бесіди до Дня партизанської слави та початку підпільно-партизанського руху в  Україні.  Акція  «Міжнародний день миру».  захід до роковин трагедії Бабиного Яру. Бесіди: «Я-громадянин і патріот держави», «Символи держави».. Години духовності «Благословенна та держава, що має відданих синів». Заходи щодо відзначення Європейського тижня демократії.  Заходи до Дня Захисника України та Дня українського козацтва. Посвята в джури.  Участь у заходах до річниці вигнання нацистських загарбників з України.  Роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні (перегляд фільму «Голгофа народних страждань»).  Урок мужності до Дня Гідності і Свободи «Молюсь за тебе, Україно…» . Участь у Всеукраїнській акції «Засвіти свічку» (28.11).  Година спілкування до Дня Збройних Сил України «Справа честі та обов'язку». Урок мужності: «Ми різні, але ми єдині».  Відкритий захід до  дня Збройних Сил України. «Українці у боротьбі за створення власної держави». Патріотичний флешмоб до Дня Соборності України «22.01-День Соборності України». «29 січня – день пам’яті жертв під Крутами». Бесіда до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав,  виводу військ з Афганістану. Заходи  щодо відзначення Дня вшанування учасників бойових дій  на території інших держав. День Героїв Небесної сотні. День звільнення Шаргородщини від німецько-фашистських загарбників. Круглий стіл «Трагедії  українського  народу». День Європи. День Перемоги в Європі і День пам'яті та примирення. Урок мужності Дебати «Україна – держава європейська». Акції «Милосердя». Конкурс малюнка онлайн «Ні – війні!»

Особлива увага приділялася висвітленню героїчної боротьби українського народу у війні, участь наших односельців у бойових діях. Проведено  фізкультурно-патріотичне свято «Нащадки козацької слави», спортивне свято «Козацькі забави». Учні закладу беруть участь в благодійних акціях для підтримки воїнів в АТО, проводять  зустрічі з  воїнами ООС. 

        В рамках Всеукраїнського тижня правового виховання дітей та учнівської молоді класні керівники разом з вчителем історії та права провели: Всеукраїнський урок в 1-11 класах на тему «Права людини» з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини, просвітницька вікторина «Права дитини на здоров’я» (1-4 кл.,), диспут «Кримінальний кодекс. Правопорушення і підліток» (9-10 кл.) конкурс малюнків на тему «Права дитини» (7 кл.) конференція «Права людини: історія і сучасність» (10 кл,) п’ятихвилинка «Чи знаєш ти свої права? Чи виконуєш ти свої обов’язки?».

          З метою формування здорового способу життя, забезпечення повноцінного розвитку дітей  організована робота з попередження дитячого травматизму.

На  виконання методичних рекомендацій Міністерства освіти та науки України  у закладі проведений Тиждень безпеки дорожнього руху.

      У вересні був проведений Всеукраїнський олімпійський  тиждень (6-11 класи).

       З метою формування екологічної культури учнів створено систему екологічної освіти та виховання. На базі  закладу  проводяться різноманітні дидактичні ігри, екскурсії, організовано різні форми роботи із використанням спеціальних карток, малюнків, таблиць, книжок екологічного змісту.

     Упродовж навчального року приділялась достатня увага роботі з профорієнтації учнів. організовано зустрічі з представниками вузів та коледжів  м. Вінниці та Вінницької області ). 

         Щоденно контролювався стан відвідування учнями занять, щомісяця проводилися рейди з профілактики правопорушень та злочинності серед учнів: „Урок”,  «Ні!» запізненням».

В закладі проведено Місячник морально-правового виховання.

Активним у житті закладу було учнівське самоврядування на чолі з президентом шкільної учнівсько-парламентської республіки – учнем 11 класу Кримчуком Богданом.

З метою навчання і розвитку здібностей обдарованих дітей протягом навчального року в закладі працювали гуртки:

- 1 фізкультурно-спортивного напрямку «Футбол» (охоплено 25 учнів);

- 1 військово-патріотичного напрямку «Основи захисту Вітчизни» (охоплено 18 учнів);

- 1 еколого-натуралістичного напрямку «Юні екологи» (охоплено 20 учнів);

- 1 літературно-читацького напрямку «Юний  читач» (охоплено 16 учнів);

- 1 туристсько-краєзнавчого напрямку «Козацький гарт» (охоплено 20 учнів) .

Учні закладу із задоволенням брали участь у проведенні предметних тижнів.

З 01.11.2021р. по 05.11.2021р. проходив тиждень образотворчого  та музичного мистецтва.

Тиждень математики та інформатики   проведено з 29.11 по 03.12 2021р.

Тиждень захисту України було проведено з 06.12 по 10.12.

Тиждень історії та права проведено з 20.12 по 24.12.

З 13.12.2021  – по 17.12.2021 було проведено Тиждень початкової школи.

 З  17.01. по 21.01.2022 р. був проведений тиждень географії.

Тиждень основ здоров’я тривав із 28.12 по 31.12.2021 року.

З 31.01 по 04.02 у  закладі  був  проведений   також  тиждень  хімії, біології та природознавства. 

З  07.02 по 11.02 було проведено Тиждень англійської мови.

Протягом   2021-2022 н.р. учні закладу  брали участь у  різноманітних конкурсах, турнірах, змаганнях та  посідали призові місця. Результати участі:

ü    1 місце з бігу на 100м у міських змаганнях з легкої атлетики – учень 11 класу Ясенюк Іван;

ü    1 місце з настільного тенісу у міських змаганнях – учень 11 класу Ясенюк Іван;

ü    1 місце з шахів у міських змаганнях – учень 11 класу Чіпак Олександр;

ü    2 місце з футболу серед юнаків у міських змаганнях;

ü    2 місце у міському конкурсі  читців та вокалістів «Зіркова мрія – 2021» у номінації «Художнє читання»– учениця 6 класу Мельник Каміла;

ü    3 місце з шашок у міських змаганнях – учень 8 класу Погорецький Дмитро;

ü    4 місце у міському конкурсі  читців та вокалістів «Зіркова мрія – 2021» у номінації «Вокал»– учениця 6 класу Дерев’янко Олександра;

ü    4 місце у міському конкурсі  читців та вокалістів «Зіркова мрія – 2021» у номінації «Вокал»– учениця 8 класу Берещук Наталія;

ü    4 місце у міських змаганнях серед юних туристів- краєзнавців Шаргородщини;

ü    5 місце у міському конкурсі  творчих робіт «Новорічна композиція» у номінації «Новорічний вінок»– учениця 9 класу Берещук Анастасія;

ü    5 місце у міському конкурсі  творчих робіт «Новорічна композиція» у номінації «Сюжетна композиція»– учениця 6 класу Мельник Каміла.

7. Правовиховна робота

У нашому закладі у 2021-2022 н.р. з учнями було організовано такі форми правового навчання і виховання:

- тематичні загальношкільні лінійки та класні години;

- бесіди на правову тематику;

- анкетування;

- уроки правознавства;

- олімпіади з правознавства;

- індивідуальні бесіди з важковиховуваними учнями;

- відвідування проблемних сімей вдома.

Практичним психологом закладу, соціальним педагогом, класними керівниками проводяться бесіди з учнями групи ризику та учнями, які потрапили у складні життєві умови. Та все ж за навчальний рік траплялися випадки протиправної поведінки учнів, зокрема агресивна поведінка.

У період воєнного стану особлива увага зверталася на необхідність психологічної підтримки дітей. Для цього використовувалися відповідні матеріали, що розміщувалися на сайті МОН України та інших ресурсах в мережі Інтернет.

8. Соціальний захист.

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у закладі, проводиться згідно діючим законодавством. 2 рази на рік складаються та поновлюються списки учнів соціально - незахищених категорій. Це категорії дітей інвалідів (4 учнів), дітей з особливими освітніми потребами (4 учнів), багатодітних сімей (25 учнів),  з малозабезпечених сімей (8 учнів), сімей учасників АТО (ООС) (20 учнів).

Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації закладу. Для них була організована участь у новорічних заходах з подарунками.

За кошти Шаргородської міської ради діти з особливими освітніми потребами, з малозабезпечених сімей та сімей учасників АТО (ООС) отримували одноразове безкоштовне гаряче харчування у шкільній їдальні з розрахунку  14 грн. протягом І семестру та 24 грн. протягом ІІ семестру за обід. Учням  5-11 класів із багатодітних сімей батьківська плата за харчування зменшена на 50%.

9. Співпраця з батьками.

Виховання учня у закладі освіти і сім'ї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником закладу освіти, а тому беруть активну участь у освітньому процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних зі світом захоплень, родинними святами.

Класні керівники тісно співпрацюють з сім'ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною. Свої спостереження заносять до щоденника психолого-педагогічних спостережень.

10. Збереження і зміцнення здоров'я учнів та працівників.

Медичне обслуговування та працівників закладу організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для медичного забезпечення учнів та вчителів, працівників у закладі обладнано медичний кабінет, де працює медична сестра.

Медичне обслуговування учнів та працівників закладу здійснюється на базі КНП Шаргородської міської лікарні. Щорічно діти проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Згідно з оглядом лікарів діти зараховані до груп здоров’я:

122 учні – основна група

28 учнів – підготовча група

5 учнів – спеціальна група

Звільнених учнів немає. Відповідно до цих списків видається наказ по закладу.

Працівники закладу щорічно проходять медичний огляд до початку нового навчального року. Працівники їдальні  проходить медогляд 2 рази на рік. На проходження медичного огляду кожному працівнику виділяється 2 дні. Проходження медогляду фіксується у медичних книжках відповідного зразка, які зберігаються у сестри медичної закладу.

У  цьому навчальному році у зв’язку із запровадженням воєнного стану в Україні оздоровлення дітей у пришкільному таборі проводитися не буде.

11. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Робота охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму у побуті і під час освітнього процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України “Про охорону праці”, “Про дорожній рух”, “Про пожежну безпеку”, державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи.

На початку навчального року, напередодні канікул проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів. Регулярно проводяться цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, спортивними змаганнями.

У закладі є в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалося на нарадах при директорі. У закладі розроблено заходи щодо попередження травматизму учнів, проводиться відповідна робота і з вчителями та обслуговуючим персоналом. Причина виникнення травм з'ясовується, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи. В цьому навчальному році випадків травмування учнів, на щастя, не було.

Відповідно до наказу по закладу від 31.08. 2021 року №100-о затверджено протиепідемічні заходи у закладі на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19). У відповідності до наказу всі заходи в закладі дотримуються. Залежно  від епідеміологічної ситуації та карантинних обмежень заклад працював очно із дотриманням всіх затверджених заходів. В разі погіршення епідеміологічної ситуації чи наявності хворих на COVID-19 заклад чи окремі класи працювали  за дистанційною формою  ( 1 тиждень учні 10 класу, 1 тиждень – учні 1-11 класів).

 У грудні 2021 року проведено технічне обслуговування та перезарядка 22 вогнегасників.

12. Організація харчування учнів у закладі

З метою чіткої організації режиму дня, який відповідає віковим нормам учнів, збереження здоров’я й попередження харчових та інфекційних захворювань, у закладі організовано гаряче харчування учнів 1-11-х класів.  На базі їдальні організовано одноразове харчування дітей за рахунок коштів з бюджету Шаргородської міської ради та батьківських коштів. Робітники їдальні намагаються створити домашню затишну атмосферу під час своїх смачних обідів.

Гарячим харчуванням охоплено:

протягом І семестру 134 учні 1-11 класів, у тому числі 1-4 класи – 57 учнів та 5-11 класів пільгових категорій 17 учнів, 5-11 класів, яким плата за харчування зменшена на 50% - 11 учнів, 5-11 класів за батьківську плату - 49 учнів;

протягом ІІ семестру (до 24.02.2022 року) 128 учнів 1-11 класів, у тому числі 1-4 класи – 55 учнів та 5-11 класів пільгових категорій 22 учні, 5-11 класів, яким плата за харчування зменшена на 50% - 4 учнів, 5-11 класів за батьківську плату - 47 учнів.

Харчування учнів 1-4 класів, пільгових категорій учнів 5-11 класів та на 50% для учнів 5-11 класів з багатодітних сімей здійснювалося за рахунок коштів з бюджету Шаргородської міської ради у відповідності до рішення сесії міської ради.   На харчування учнів з бюджету Шаргородської міської ради витрачено  78882,9 грн., в тому числі  протягом 1 семестру- 58792,9 гривень, протягом ІІ семестру-20090 гривень.

Спонсорська допомога від батьків за минулий навчальний рік склала 67025 гривень.

Середня вартість обіду: 14 грн. протягом І семестру та 24 грн. протягом ІІ семестру.

Спонсорської допомоги від підприємств на харчування заклад не отримує. Для здешевлення харчування використовуються овочі (морква, столовий буряк), вирощені минулого року на пришкільній ділянці та овочі і фрукти, надані батьками, їдальня повністю забезпечена посудом та технологічним обладнанням, яке протягом цього року поповнено завдяки народному депутату України Білозір Л.М.

Суворо виконуються всі необхідні умови санітарного контролю за термінами й умовами зберігання та реалізації продуктів, дотримується питний режим.

13. Фінансово-господарська діяльність

Будівля закладу прийнята в експлуатацію у 1965 році. Адміністрація закладу разом з колективом, батьками постійно працює над удосконаленням і зміцненням матеріально-технічної бази, підтриманням її у належному робочому стані. Роботи виконувалися силами обслуговуючого персоналу.

 Фінансування потреб закладу здійснюється Шаргородською міською радою.

За рахунок батьківських коштів  здійснюються ремонти та підготовка класних кімнат та  коридорів до навчального року.  Велика подяка батькам за розуміння наших проблем. 

Протягом літа 2021 року було проведено ремонт та підготовка до навчального року. Протягом  2021-2022 навчального року навчального року придбано матеріально-технічне забезпечення та використано для придбання необхідних матеріалів на суму 23 737,8 гривень, в тому числі, батьківської допомоги – 868,89 гривень, 15 048 грн. – допомога працівників закладу. Зокрема підбілено та покрашено шкільні приміщення тощо. Крім того, завдяки народному депутату України Білозір Л.М. придбано обладнання для харчоблоку на суму 40 000 гривень: холодильник, мойки, стіл кухонний для розробки, стелаж для посуду. Шаргородською міською радою передано для організації навчання вчителям 8 ноутбуків на суму 132799,2 гривень.

За рахунок коштів, виділених на придбання обладнання для початкових класів НУШ придбано: телевізор, ноутбук, багатофункціональний пристрій загальною вартістю 25000 гривень; наочно-демонстраційне обладнання – 7928 гривень, 4 комплекти парт – 8072 гривні.

Протягом навчального року  на підвіз учнів використано 57082,07 гривень протягом І семестру та 24703,84 гривень – протягом ІІ семестру. На підвищення кваліфікації вчителів 5-11 класів «Нова українська школа» використано 14040 гривень.

Також від СХК «Вінницька промислова група» всі учні 1-11 класів отримали новорічні подарунки. Чималий внесок зроблено колективом закладу на потреби ЗСУ, для потреб ВПО.

Чимало зробити планувалось при наявності коштів протягом літа. Та всі плани порушила війна...

 

14. Управлінська діяльність.

Управління закладом здійснюється згідно річного плану роботи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у закладі і заснована на взаємодії усіх ланок та учасників освітнього процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та взаємовдосконаленню освітнього процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

У навчальному закладі в наявності є усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність у закладі загальної середньої освіти. З підключенням закладу до мережі Інтернет (у тому числі із застосуванням Wi-Fi) стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України , департаменту освіти і науки Вінницькької ОДА, ВАБО, сайтами інших закладів освіти, що дає можливості оперативно користуватися інформацією, знайомитися новими документами.

Новими документами, якими керуюся в управлінській діяльності, є листи Міністерства освіти і науки України від 25.02.2022 №1/3278-22 “Про режим управління” та від 07.03.2022 №1/3378-22 “Про практику застосування трудового законодавства у галузі освіти і науки під час дії правового режиму воєнного стану”. Відповідно до статті 8 Закону України “Про правовий режим воєнного стану” одним із заходів правового режиму воєнного стану було використання у ІІ семестрі потужностей та трудових ресурсів закладу, зміна режиму роботи , умов праці відповідно до законодавства про працю.

Управлінські рішення приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи. Намагаюся створювати такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива підтримується.

У своїй роботі з працівниками закладу я дотримуюся партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються і виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. У кожному із працівників закладу бачу, насамперед, особистість в усьому розмаїтті її людських якостей.

Прагну, щоб у закладі було наявне творче вирішення справ.

У наступному навчальному році педагогічний колектив закладу продовжить працювати над такими основними завданнями:

- Забезпечення виконання Законів України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, впровадження нового Державного стандарту в 5 класі.

- Підвищення якості освітнього процесу, рівня знань, умінь та практичних навичок учнів з усіх навчальних предметів на основі передових досягнень педагогічної науки, запровадження інноваційних технологій.

- Посилення  персональної відповідальності кожного педагога за збереження життя і здоров’я дітей, навчального майна та приміщень за обладнання збереження кабінетів, майстерень,  шкільної їдальні, спортивного інвентарю.

- Впровадження в освітній процес  новітніх здоров’язбережувальних технологій, попередження інфекційних захворювань, наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління серед учнів.

- Підвищення результативності освітнього процесу на основі впровадження методики особистісно-зорієнтованого навчання та результативності і дієвості позакласної виховної роботи. Створення сприятливих умов для розвитку творчих здібностей дітей. 

- Подальша інформатизація, комп’ютеризація  освітнього процесу, вивчення та впровадження інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання.

- Подальший розвиток учнівського врядування, організації здорового способу життя.

- Формування в учнів традицій родинного спілкування, залучення батьків, до різноманітних форм національно-патріотичного та сімейного виховання .

- Вдосконалення знань педагогів про засоби та інструментарій дистанційного навчання для подальшого використання під час освітнього процесу.

          Адміністрація закладу дуже вдячна батькам за допомогу в підготовці до 2021-2022 навчального року та допомогу під час дистанційного навчання та сподівається на плідну співпрацю і надалі.

Дякую усім за плідну роботу у 2021-2022 навчальному році.

 

 

 

 

 

ЗВІТ

 

директора Івашковецького закладу загальної середньої освіти

І-ІІІ ступенів Шаргородської міської ради

«Про основні напрями та   підсумки діяльності закладу

 протягом 2020-2021 навчального року»

 

Дата проведення: 14.06.2021року.

 

 Шановні батьки, учителі, учні. Відповідно до наказу МОН України «Про запровадження  звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних  навчальних закладів» від 28.01.2005 р. №55 керівники дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних  навчальних закладів щорічно після завершення навчального року звітують перед трудовим колективом закладу та громадськістю про виконану роботу за навчальний рік. Закінчився навчальний рік і тому сьогодні підводимо певні підсумки роботи колективу закладу  протягом 2020/2021 навчального року.

 

1.Загальна інформація про заклад.

Івашковецький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Шаргородської міської ради є комунальною власністю Шаргородської  міської ради. Управління та фінансування здійснюється відділом освіти і спорту Шаргородської міської ради, якому делеговані відповідні повноваження. На балансі школи перебуває навчальне приміщення, їдальня та котельня.  Основна будівля школи прийнята в експлуатацію 1965 році, земельна ділянка, яка належить закладу має площу 1,5 га.

Колектив закладу в цьому навчальному році продовжував працювати в умовах реформування нашої освіти, а саме – в умовах впровадження абсолютно нових стандартів, які ми називаємо «Нова українська школа».

В основу організації освітнього процесу у школі І ступеня покладено здоров’язберігаючі технології і, звичайно, компетентісний підхід та навчально-розвивальні методи ( у дітей необхідно формувати практичні навички, а не просто знання).

Особливістю навчання за новим стандартом буде не тільки предметна підготовка, а й загально розвиваючі напрямки (вміння вчитися, загальнокультурні, громадські, здоров’язбережувальні, інформаційно-комунікаційні технології, соціальні), що передбачають їхній особистісно-соціальний та інтелектуальний розвиток.

Робота закладу, педколективу у 2020-2021 н.р. базувалась на основних положеннях державних   документів, які регламентують діяльність навчального закладу: Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Державного стандарту початкової освіти, Державного стандарту базової і повної загальної освіти, у відповідності до освітньої програми та навчального плану школи на 2020-2021 навчальний рік, складених у відповідності до Типових освітніх програм, затверджених наказами МОНУ, Статуту школи тощо.

Навчальний план закладу складено згідно Освітньої програми закладу, розробленої у відповідності до: для 1-2 класів – Типова освітня програма для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 № 268 ( Програма2 під керівництвом Шияна В.Б.);

для 3-4 класів – Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 407 (Таблиця 1);

для 5-9 класів – Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти П ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405 (Таблиця 1);

для 10-11 класів – Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ПІ ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408 (Таблиця2)

 

2. Кадрове забезпечення

             Однією із головних умов успішного здійснення освітньої діяльності в закладі є кваліфікований педагогічний колектив. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. У 2020/2021 н.р. заклад педагогічний колектив нараховував 25 педпрапівників (23 основних працівників та 2 вчителі-сумісники), у тому числі із них 2 працівників перебувають у відпустці по догляду за дитиною. 24 педпрацівників мають повну вищу педагогічну освіту, один – базову вищу, один – неповну вищу.  Серед них:

Учителів вищої категорії – 3

Спеціалістів першої категорії – 13

Спеціалістів другої категорії – 6

Спеціалістів - 3

Мають педагогічні звання «Старший вчитель» - 2.

Метою діяльності нашого закладу, як і в цілому освіти України,  є надання якісної освіти учням, яка згодом дасть їм змогу бути конкурентоспроможними на ринку праці. Між рівнем знань та «набором» умінь учнів, які вони отримують після закінчення загальноосвітнього та вищого навчальних закладів, і рівнем вимог, який висувають роботодавці під час прийому на роботу, часто існує відчутна різниця. Наше завдання зменшити цю дистанцію та надати учням можливість ефективного застосування отриманих вмінь, навичок та знань у практичній діяльності.

 

 

 

3.  Забезпечення обов’язковою освітою

                 Відповідно до законодавчо-нормативних актів в Україні кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов’язковою.

                   В закладі навчалося 135 учнів. З них 1 учениця навчалася за індивідуальною формою.

                   Всі учні території, яку обслуговує заклад з метою забезпечення обов’язкової загальної середньої освіти, були охоплені навчанням в закладах різних типів. Щорічно в закладі складаються і впорядковуються списки дітей від народження до 18 років.

                    Всі учні  закладу внесені в алфавітну книгу, на кожного заведена особова справа учня. Здійснюється чіткий контроль за прибуттям  і вибуттям учнів із закладу і в заклад, на що є відповідні документи (довідки, накази по закладу).

               Питання відвідування учнями навчальних занять контролюється адміністрацією та класними керівниками, розглядається на нарадах при директорові та засіданнях педагогічних рад. Єдиним документом, що підтверджує пропуски занять по поважній причині є довідка від лікаря.  На 1 день дозволяється записка від батьків.      Але система контролю за відвідуванням навчальних занять учнями потребує вдосконалення. Свідченням цього  є часті пропуски учнями навчальних занять, особливо старшокласниками. Це звичайно впливає на якість знань учнів.   

      Тому у наступному році педколективу закладу разом з батьками учнів необхідно посилити контроль за відвідуванням учнями закладу.

В цьому навчальному році колективу закладу довелося працювати в особливих умовах. В зв’язку з поширення коронавірусної хвороби та запровадження карантину на території України. Кілька разів на рік нам доводилося переходити на дистанційну форму навчання. Колектив закладу доклав значних зусиль до забезпечення необхідних умов навчання учнів за такою формою та забезпечення необхідного рівня та якості навчання.

Так, учителем інформатики Берещуком  Ю.В. було здійснено реєстрацію закладу на платформі для дистанційного навчання G-Suite для закладів освіти, створено шкільний  домен, створено акаунти для усіх учителів та учнів на єдиному домені. Це дало змогу організовано проводити навчальні заняття. На випадок  запровадження дистанційної форми навчання було розроблено власну систему організації занять. У жовтні вчитель інформатики Берещук  Ю.В. провів цілий ряд навчальних занять з учителями закладу з питань впровадження системи дистанційного навчання, здійснював віддалену допомогу при проведені онлайн уроків та допомагав учням при проблемах із підключенням до Google Classroom. На початок запровадження дистанційної форми навчання колектив був повністю підготовлений до проведення занять у різній формі, що дало змогу забезпечити повноцінне здійснення освітнього процесу. Така організація дала можливість здійснювати постійний ефективний контроль за освітнім процесом. Використання систем Google Classroom та Google Meet дозволяло адміністрації закладу контролювати проведення усіх занять та заходів у закладі. 1-4 класи  працювали під час дистанційного навчання у Messenger. Також всі класи використовували роботу у  Viber.

 

 

 

4.  Методична робота

У 2020 – 2021 навчальному році педагогічний колектив Івашковецького ЗЗСО І – ІІІ ступенів завершив роботу над методичною темою: «Формування ключових компетентностей, розвиток творчих здібностей, інтересів, нахилів учнів»

Протягом поточного навчального року з метою опанування педагогічним колективом новітніми технологіями та створення інноваційного освітнього простору, побудови  в закладі освіти системи методичної роботи, що забезпечувала б розвиток творчо-пошукової діяльності було проведено консультації та майстер-класи на теми: «Організація дистанційного навчання в школі», «Створення онлайн середовища для учнів і вчителів на Google платформі» (Берещук Ю.В.), круглий стіл «Про дистанційні і змішані форми навчання»,  методичний практикум для вчителів «Онлайн-ресурси для формування предметних компетентностей».

Для забезпечення організованої та чіткої методичної роботи в закладі діє методична рада, керівництво якої здійснює заступник директора з навчально-виховної роботи Пилипчук Т. П.

Протягом 2020-2021 навчального року  проведено 5 засідань методичної ради, обговорено ряд питань організаційного, інструктивно-навчального, методичного спрямування. Заслуговують на увагу розглянуті питання, спрямовані на роботу педагогічних працівників щодо покращення результатів зовнішнього незалежного оцінювання, удосконалення рівня навчальних досягнень учнів,  розвиток професійних компетентностей вчителів початкових класів для роботи за новим Державним стандартом, реалізації завдань Концепції «Нова українська школа», впровадження новітніх    педагогічних технологій в освітній процес під час дистанційного навчання.

Значну роль в організації методичної роботи закладу освіти відіграє педагогічна рада, на засіданнях якої розглядались питання атестації педагогічних працівників, ефективності викладання навчальних  предметів, підготовки учнів 10 - 11 класів до ЗНО-2021, результати моніторингових досліджень рівня навчальних компетентностей учнів, питання організації  роботи з обдарованими дітьми, виховної роботи.

Протягом 2020 – 2021 навчального року в  закладі освіти працювали п’ять методичних об’єднань: вчителів суспільно-гуманітарного циклу (керівник  Мельник Г.Г.),  вчителів природничо-математичного циклу (керівник Берещук Ю.В.), вчителів початкових класів (керівник Здирко Л.І.),  класних керівників (керівник Слюсарчук Л.П.). Робота методичних об’єднань була спрямована на вдосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, вдосконалення методики проведення уроку.

 Усі педагоги закладу були охоплені колективними та індивідуальними формами методичної роботи, працювали над підвищенням рівня самоосвіти та кваліфікації. Серед актуальних питань, які обговорювались на засіданнях шкільних методичних об’єднань були: "Впровадження новітніх педагогічних технологій в освітній процес учителями суспільно-гуманітарного циклу під час дистанційного навчання: Інтернет-сервіси в освітньому середовищі»,  «Сервіси Google – помічники в організації дистанційного навчання»,  «Google Classroom» – ідеальний ресурс для дистанційної роботи з класом», «Про результати дослідження PISA: читацька компетенція», «Математика у PISA-дослідженнях. Результати і висновки»,  «Про підготовку та особливості проведення ЗНО-2021», «Зміни у структурі ЗНО з української мови та літератури. Нові види завдань», «Шляхи вдосконалення професійної компетентності педагога при підготовці учнів до ЗНО», «Педагогіка партнерства як ключовий компонент Нової української школи».

 

Підвищення фахового рівня

З метою підвищення фахового рівня  відповідно до перспективного плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2020 – 2021 навчальному році всі вчителі пройшли навчання за програмою підвищення кваліфікації із використанням дистанційних технологій на базі  КЗВО «ВАБО». 

Окремі педагогічні працівники закладу освіти є активними учасниками онлайн-конференцій, педагогічних рад, вебінарів, які проводяться  на освітніх платформах «На Урок», «Всеосвіта», сайтах видавництв «Генеза», «Ранок», «Видавничий дім «Освіта».

 

Атестація педагогічних працівників

Згідно перспективного плану у 2020 – 2021 навчальному році проатестовано три педагогічних працівників. З метою об’єктивного проведення атестації було створено атестаційну комісію у кількості дев’яти осіб, складено план роботи атестаційної комісії, проведено п’ять засідань, організовано взаємовідвідування уроків.

За результатами атестації встановлено:

 - Берещук Ю.В.  відповідає раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»;

 - Савицький В.В. відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії»;

 - Бакус О.А. присвоєно  кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».

 

5.  Підсумки організації  освітнього процесу

Усі діти шкільного віку, які проживають у мікрорайоні закладу охоплені навчанням.

В зв’язку із поширенням короно вірусної хвороби COVID – 19 та запровадженням  на території України  карантину у Івашковецькому ЗЗСО І – ІІІ ступенів було організовано дистанційне навчання, педагогічні працівники використовували програмне забезпечення Google (Google Classroom, Google Meet),  освітні платформи  «На Урок», «Messenger», Viber. Навчальні програми з усіх предметів було виконано в повному обсязі.

Протягом 2020 – 2021 навчального року у закладі освіти навчалось 135 учнів, один з яких здобував освіту за індивідуальною формою навчання (педагогічний патронаж).

 

Рівень  навчальних досягнень учнів

За результатами річного оцінювання 1 учень серед 4-11 класів (94 учні) показав високий рівень знань, учень 5 класу Шпак Роман.

В порівнянні з минулим навчальним роком даний показник залишився на тому ж рівні 1%. Достатній  рівень навчальних досягнень мають - (32)  34,0% , середній – (54) 57,5,  початковий -(7) 7,5 %.

Результати навчальних досягнень учнів відображено в таблиці

2020-2021

н. р.

4

клас

Разом

5

клас

6

клас

7

клас

8

клас

9

клас

Разом

10 клас

11 клас

Разом

По школі

 

 

%

 

 

%

 

 

%

 

 

%

Кількість учнів

10

10

 

 

12

14

13

12

9

60

 

13

11

24

 

 

94

 

 

Високий

0

0

 

 

1

0

0

0

0

1

1,6

0

0

0

0

1

1

Достатній

6

6

60

5

4

2

4

3

18

30

5

3

8

29,1

32

34,0

Середній

4

4

40

5

9

10

4

6

34

56,6

8

8

16

58,3

54

57,5

Початковий

0

0

 

 

1

1

1

4

0

7

11,6

0

0

0

 

 

7

7,5

Якісний показник знань

64,2

 

 

64,2

66,4

62,7

61,9

55,6

63,0

 

 

61,9

63,2

56,4

 

 

59,8

 

 

61,9

Середній бал

7,7

7,7

 

 

8

7,5

7,4

6,8

7,6

7,4

 

 

7,6

6,8

7,2

 

 

7,4

 

 

Відсоток учнів на високому та достатньому

рівнях

60

%

 

 

60

%

50,0

%

28,6

%

15,3

%

25,0

%

33,3

%

 

 

30,4

%

38,5

%

27,3

%

 

 

32,9

%

 

 

41,1

%

Найвищий якісний показник знань за підсумками року (60%) мають учні 4 класу (класний керівник Здирко Л.І.), найнижчий якісний показник (15,3%) відповідно  у 7 класі (класний керівник Здирко С.І.).

Якісний показник знань по закладу освіти в цілому становить 61,9 %, а відсоток учнів, що мають результати високого і достатнього рівня – 41,1%.

 

 

 

Зовнішнє незалежне оцінювання та державна підсумкова атестація

Учнів  4 класу звільнено від ДПА та моніторингу навчальних досягнень згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 03 березня 2021 року №273. Також цим наказом звільнено від державної підсумкової атестації учнів 9 класу.

Відповідно до Закону України від 13 квітня 2021 року  № 1378-IX «Про внесення змін до Розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких  законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19)" (щодо окремих питань завершення 2020/2021 навчального року)», листа Міністерства освіти і науки України від 27.04.2021 року №1/9-218 «Про організоване завершення 2020/2021 навчального року та реалізацію Закону України «Про внесення змін до Розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19)" (щодо окремих питань завершення 2020/2021 навчального року)» звільнено  від державної підсумкової атестації  у формі зовнішнього незалежного оцінювання і учнів 11 класу, проте вони за власним бажанням могли подати заяву адміністрації закладу про зарахування результатів ЗНО за ДПА. Заяв не надходило.

Питання підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання є на особливому контролі адміністрації закладу. Проведено аналіз ЗНО-2020.

Кількість учнів, що приймали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні 2020 року по предметах відображено в таблиці1:

Предмети

Українська мова

Історія України

Математика

Географія

Німецька мова

Прийняли участь у ЗНО

5

3

4

4

1

 На підставі наданих результатів УЦОЯО учні показали такі результати за 200-бальною шкалою, які відображено в таблиці2:

Предмет

Здавало учнів

Результати учасників

Не подо­лали поріг

%

100-120

%

120-140

%

140-160

%

160-180

%

180-200

%

 

Українська мова та література

5

0

0.00

2

40.00

2

40.00

0

0.00

1

20.00

0

00.00

 

Історія України

3

1

33,33

1

33,33

0

00.00

1

33,33

0

00.00

0

00.00

 

Математика

4

0

0.00

3

75.00

1

25.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

 

Географія

4

0

0.00

0

0.00

4

100.00

0

0.00

0

00.00

0

00.00

 

Німецька мова

1

1

100.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

 

Всього по школі

17

2

11.80

6

35.30

7

41.20

1

5.9

1

5.9

0

0.00

 

 

Як бачимо з таблиці2, негативним є те, що 11,8%  учнів не подолали поріг ( 2 учні з німецької мови та історії України. Немає жодного учня, який би  набрав від 180 до 200 балів. Лише 20,0% (1 учень з української мови та літератури)  набрав від 160 до 180 балів. 33,3 % учнів (1 учень з історії України) набрав від 140 до 160 балів. 76,5% учнів (4 учні з української мови та літератури, 1 учень з історії України, 4 учні  з географії та 4 учні з математики) набрали від 100 до 140 балів.

За результатами участі учнів школи у ЗНО-2020 школа посіла 15 місце  в районі (із 23 шкіл), 277 місце в області (із 433 шкіл) та 6796 місце в Україні (із 9950 шкіл). Рейтиновий бал склав 94,5; бал ЗНО – 110,5; відсоток учнів, які отримали пороговий бал – 88%.

З метою покращення результатів  ЗНО в 2020 - 2021 навчальному році в закладі освіти були розроблені заходи щодо якісної підготовки учнів до ЗНО - 2021. Питання зовнішнього незалежного оцінювання розглядалось на засіданнях педагогічної ради, методичної ради, методичних об’єднаннях, нарадах при директорові, класних батьківських зборах.

       З метою моніторингу підготовки учнів  11 класів до зовнішнього незалежного оцінювання адміністрацією закладу проведено стартові, рубіжні та підсумкові контрольні роботи з української мови, математики, історії України біології, географії в 11 класі.

       11 учнів 11 класу (100%) взяли участь у пробній сесії зовнішнього незалежного оцінювання.

       Для участі в основній сесії ЗНО – 2021 зареєструвалися 11 випускник закладу освіти, проте у зв’язку із звільненням їх від ДПА, не всі проходять ЗНО, а лише ті, хто планує поступати у ВНЗ. Кількість таких учнів по предметах відображено в таблиці:

СПИСОК ОСІБ, що приймають участь у ЗНО-2021

Українська мова

Українська мова

 та література

Історія  України

Математика

Біологія

Географія

Німецька мова

5

5

5

8

4

3

1

 

 

 

Участь в олімпіадах, конкурсах з навчальних предметів

Протягом 2020 – 2021 навчального року учні закладу взяли активну участь у І етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, ХХІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, ХІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

Результати участі учнів закладу  в І етапі Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів, прізвища переможців та призерів  відображено в таблиці:

Предмет

 

6 клас

7 клас

8 клас

9 клас

10 клас

11 клас

Всього

Українська мова і література

Учасників

 

3

5

2

3

3

16

І місце

 

-

-

-

Кримчук О.

-

1

ІІ місце

 

-

Зварич В.

-

Берещук О.

Швидюк Д.

3

ІІІ місце

 

Нішенко Л.

Січко І.

-

-

Гедзюк Б.

3

Історія

Учасників

 

 

4

6

5

4

19

І місце

 

 

-

Мазур Р.

-

Шведюк Д.

2

ІІ місце

 

 

Зварич В.

-

Боднарчук О.

-

2

ІІІ місце

 

 

Рудик М.

 

Сухота Д.

-

-

2

Російська

мова та література

Учасників

 

 

4

3

2

5

14

І місце

 

 

-

-

-

-

0

ІІ місце

 

 

Зварич В.

Бурей Є.

Кримчук О.

Швидюк Д.

4

ІІІ місце

 

 

Рудик М.

Сухота Д.

Мазур Р.

Боднарчук О.

Тіщенко Ю.. Гедзюк Б.

6

Математика

Учасників

5

2

2

-

2

-

11

І місце

-

-

-

-

-

-

0

ІІ місце

Кочерова О.

Мислюк В.

-

-

-

-

2

ІІІ місце

Берещук Д.

Берещук Н.

-

Січко І.

-

Боднарчук О.

-

4

Інформатика

Учасників

 

 

 

 

7

5

12

І місце

 

 

 

 

Боднарчук О.

Кримчук О.

-.

2

ІІ місце

 

 

 

 

Швидюк Д. Тіщенко Ю.

-

4

ІІІ місце

 

 

 

 

-

Шведюк Д.

7

Біологія

Учасників

 

5

5

5

4

4

23

І місце

 

-

-

-

-

-

0

ІІ місце

 

-

-

-

-

-.

0

ІІІ місце

 

-

-

-

Боднарчук О.

Шведюк Д.

2

Географія