Сайт

Івашковецького ліцею

герб школи
ЛАСКАВО ПРОСИМО
 
Головна » Прозорість та інформаційна відкритість » річний звіт про діяльність закладу освіти

річний звіт про діяльність закладу освіти

ЗВІТ

директора Івашковецького закладу загальної середньої освіти

І-ІІІ ступенів Шаргородської міської ради

«Про підсумки діяльності закладу  протягом 2021-2022 навчального року»

 

1.Загальна інформація про заклад.

Івашковецький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Шаргородської міської ради є комунальною власністю Шаргородської  міської ради. Управління та фінансування здійснюється відділом освіти і спорту Шаргородської міської ради, якому делеговані відповідні повноваження. На балансі закладу перебуває навчальне приміщення, їдальня та котельня, а також майно ліквідованого Конатковецького закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів- заклад дошкільної освіти Шаргородської міської ради.  Основна будівля закладу прийнята в експлуатацію 1965 році, земельна ділянка, яка належить закладу має площу 1,5 га.

У 2021-2022 н.р. у закладі працювало 22 педагогічних працівники (1 з них по сумісництву) та 1 працівник перебуває у відпустці по догляду за дитиною,  15 працівників з числа обслуговуючого персоналу ( з низ 2 чоловіки працюють сторожами в Конатковецькому ЗЗСО та 1 працівник сезонно (гардеробник)).

У цьому навчальному році навчання завершили 153 учні (на початок навчального року було 155 учнів) у 11-и класах. У 10 клас з 01 вересня 2022 року набір проводитися не буде, оскільки згідно рішення сесії Шаргородської міської ради розпочинається процес реорганізації закладів освіти. До 1 класу у 2022-2023 навчальному році піде 15 школярів, які будуть навчатися за програмою Нової української школи.

2. Кадрове забезпечення.

У 2021-2022 н.р. штатними працівниками Івашковецького ЗЗСО І-ІІІ ступенів був забезпечений на 100%. Розстановка педагогічних кадрів здійснюється в цілому відповідно до фахової освіти педпрацівників.

Час диктує все нові і нові вимоги до вчителя, тому кожен учитель нашої школи вміє працювати з комп’ютером, використовує нові інформаційно-комунікаційні технології, ефективно забезпечуючи освітній процес. Широко використовуються комп'ютерний клас, ноутбуки, проектор, телевізори, принтери. Широко застосовуються в освітньому процесі різноманітні  технології.

13 педпрацівників мають повну вищу педагогічну освіту, один – базову вищу, один – неповну вищу.  Якісний  склад педагогічних працівників:

Учителів вищої кваліфікаційної категорії – 2;

І кваліфікаційної категорії – 13;

ІІ кваліфікаційної категорії– 5;

спеціаліст – 3.

3. Методична робота.

Відповідно до річного плану роботи закладу у 2021-2022 н.р. педагогічний колектив працював згідно до вимог статей Конституції України, Законів України "Про освіту", "Про повну загальну середню освіту", Концепції нової української школи, Статуту закладу, інших нормативних документів, спрямованих на подальший розвиток освіти, створення умов для забезпечення рівного доступу до якісної освіти. У 2021-2022 навчальному році педагогічний колектив працював над науково-методичною проблемою «Формування інноваційного освітнього середовища на основі педагогіки партнерства в умовах реалізації компетентнісного підходу та принципу дитиноцентризму». Розв’язання проблеми і завдань закладу, затверджених на навчальний рік, дозволило колективу досягти певних успіхів у забезпеченні якості освітніх послуг, створенні умов для навчання і виховання учнів.

Особливістю 2021-2022 н.р. у закладі була організація освітнього процесу в умовах дотримання протиепідемічних заходів у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID - 19. Затверджено «Протиепідемічні заходи у Івашковецькому ЗЗСО І-ІІІ ступенів на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19» та інтерактивну платформу для організації дистанційного навчання учнів у закладі - обліковий запис G-Suite for education, що є пакетом спеціальних хмарних програм забезпечення й інструкцій, які дозволяють вчителеві й учням спілкуватися і спільно працювати де завгодно та на будь-яких пристроях.

У першому семестрі учні 1-11 класів не навчалися дистанційно, а на початку другого семестру з 31.01.2022 по 04 .02. 2022 (10 клас), з 07.02.2022 по 11.02.2022 (1 - 11 класи).

Надзвичайною особливістю роботи закладу у 2021-2022 н.р. було проведення освітнього процесу в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022, викликаного початком повномасштабної російсько-української війни. Міністерство освіти і науки України листом від 25.02.2022 №1.3276/22 рекомендувало тимчасово призупинити освітній процес. Тому у закладі було видано наказ від 25.02.2022 №27-о “ Про тимчасове призупинення освітнього процесу та оголошення канікул  з 28 лютого 2022 року” та оголошено канікули для учнів 1-11 класів з 28.02.2022 р. по 13.03.2022 р. і внесено зміни до структури навчального року. Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 06.03.2022 року №1/3373-22 «Про організацію освітнього процесу», наказу Вінницької обласної військової адміністрації від 11.03. 2022 року №80 «Про організацію освітнього процесу у закладах освіти Вінницької області» освітній процес у закладі було відновлено. І з 14 березня і до завершення навчального року освітній процес у закладі відбувався з використанням дистанційних форм навчання. Використовувалися всі наявні ресурси, у тому числі “Всеукраїнський розклад “ — ресурс, на якому зібрано та упорядковано в щоденний розклад, посилання на віртуальні навчальні матеріали “Всеукраїнської школи онлайн”, підручники, психологічні хвилинки, руханки.

Для учнів з числа тимчасово внутрішньо переміщених осіб (8 дітей) у нашому закладі було організовано навчання за заявою одного з батьків. У кінці навчального року цим учням на їх прохання було видано супровідний лист із результатами навчання.

Незважаючи на усю складність освітнього процесу у 2021-2022 н.р. освітні навчальні програми виконані повністю.

Протягом року у школі діяло 4 методичних об’єднання:

- методичне об’єднання вчителів початкових класів (керівник Здирко Л.І..);

- методичне об’єднання вчителів природничо-математичного циклу (керівник Берещук Ю.В.);

- методичне об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу (керівник Мельник Г.Г.);

- методичне об’єднання класних керівників (керівник Слюсарчук Л.П.).

Кожне з методичних об’єднань проводило засідання згідно попередньо складеного графіка, які охоплювали актуальні питання щодо організації та покращення якості освітнього процесу в закладі.

Постійно проводилися консультації для педагогічних працівників адміністрацією закладу, керівниками методичних об’єднань з питань організації освітнього процесу, методичної роботи, ведення шкільної документації, використання під час планування та проведення уроків та позакласних заходів інновацій освіти.

Протягом 2021-2022 н.р. належна увага з боку керівництва закладу приділялась росту педагогічної майстерності вчителів через самоосвітню діяльність, курсову перепідготовку та атестацію педагогічних працівників.

Педагогічні працівники закладу постійно брали участь у онлайн вебінарах, семінарах , тренінгах, конференціях. Згідно перспективного та річного графіка проходження курсової перепідготовки у 2021-2022 н.р. на базі Вінницької академії безперервної освіти курсову перепідготовку (дистанційно) пройшла значна частина педагогічних працівників. До кінця 2022 року заплановано проходження курсової підготовки рештою педагогічних працівників.

Усі педагогічні працівники, які у новому 2022-2023 н.р. будуть викладати у 5 класі (НУШ), пройшли підвищення кваліфікації (перший етап — 30 годин, другий етап — 15 годин) як вчителі, які реалізовуватимуть новий Державний стандарт базової середньої освіти.

Згідно перспективного та річного плану атестації педагогічних працівників у 2021-2022 н.р. успішно пройшли атестацію вчителі закладу:

- Мельник Галина Григорівна, вчитель української мови та літератури, підтверджено кваліфікаційну категорію “Спеціаліст першої категорії”;

- Романчук Галина Петрівна, вчитель початкових класів, підтверджено кваліфікаційну категорію “Спеціаліст першої категорії”;

- Романчук Аліна Анатоліївна, вчитель початкових класів, присвоєно кваліфікаційну категорію “Спеціаліст першої категорії”.

Для організації проведення методичної роботи з педагогічними працівниками постійно використовуються хмарні технології: з використанням Google Таблиць та Google Документів оформляються та ведуться методичні картки вчителів, заповнюються звіти про підсумки навчання та відвідування учнями закладу, планується робота методичних об’єднань тощо; за допомогою Google Форм проводиться анкетування педагогічних працівників закладу.

4. Організація освітнього процесу

Організація освітньої діяльності у закладі  у 2021-2022 навчальному році здійснювалася відповідно до законів України «Про освіту», прийнятого 05 вересня 2017 року № 2145-VIII (із змінами),  «Про повну загальну середню освіту», прийнятого 16 січня 2020 року № 463-IX (із змінами), Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р), постанов Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87  «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 № 688), від 23.11.2011 № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» (із змінами, внесеними  постановами Кабінету Міністрів України від   07.08.2013 року № 538 та від 26.02 2020 року №143);  наказів Міністерства освіти і науки України від  08.10.2019 року №1272 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти»,  від  08.10.2019 року №1273 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 3-4 класів закладів загальної середньої освіти», відповідно до наказів від 20.04.2018 №405, від 20.04.2018 №408 (у редакції наказу МОН від 28.11.2019 №1493 зі змінами, внесеними наказом МОН від 31.03.2020 № 464), згідно рекомендацій листа Міністерства освіти і науки України №1/9-254 від  20.04.2018 «Щодо типових освітніх програм для 2-11 класів», Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОЗ України від  25.09.2020  № 2205, Статуту Івашковецького закладу загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів Шаргородської  міської ради.

Основним документом, що забезпечує досягнення учнями визначених відповідними Державними стандартами результатів навчання є освітня програма закладу загальної середньої освіти. У навчальному плані освітньої програми закладу освіти конкретизується розподіл годин інваріантного та варіативного складників.

Навчальний план складено:

ü для учнів 1-2-х класів відповідно Типової освітньої програми НУШ авторського колективу під керівництвом Шияна Р.Б., затвердженої наказом від  08.10.2019 року №1272;

ü для учнів 3-4-х класів  відповідно Типової освітньої програми НУШ авторського колективу під керівництвом Шияна Р.Б., затвердженої наказом від  08.10.2019 року №1273;

ü для учнів 5-9-х класів відповідно таблиці №1 до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти II ступеня, затвердженої наказом №405 від 20.04.2018;

ü для 10-11 класів відповідно таблиці №2 до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти III ступеня, затвердженої наказом №408 від 20.04.2018 (у редакції наказу МОН від 28.11.2019 №1493 зі змінами, внесеними наказом МОН від 31.03.2020 № 464);

ü для індивідуального навчання (педагогічний патронаж, 4 клас) відповідно до Типової  освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів 4 класу з порушеннями інтелектуального розвитку, затвердженої наказом МОНУ від 29.01.2021 року №121 «Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів 4 класу з порушеннями інтелектуального розвитку».

Повністю вдалося розв'язати питання охоплення навчанням дітей мікрорайону закладу та здобуття ними повної загальної середньої освіти. Всі діти шкільного віку в мікрорайоні закладу (с.Івашківці та с. Конатківці – 27 учнів у І семестрі та 25 дітей у ІІ семестрі) охоплені навчанням.

Для учнів, які проживають у с. Конатківці було організовано підвезення.  Підвезення  учнів із села Конатковець до місця навчання і в зворотньому напрямку автобусом ПРАТ "Шаргородське  АТП-10528" (договір №14 від 01.09.2021 року).

У закладі функціонувала група продовженого дня для учнів 1-4 класів.  У закладі зарахування учнів до ГПД та їх відрахування з неї здійснювалося згідно з наказом керівника на підставі відповідної заяви батьків. Наповнюваність  ГПД становила  30 осіб.

Оцінювання навчальної діяльності учнів за ІІ семестр та рік здійснювалося відповідно до Методичних рекомендацій щодо окремих питань завершення 2021-2022 н.р., затвердженими наказом МОН України від 01 квітня 2022 р. № 290 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо окремих питань завершення 2021-2022 навчального року”. Адміністрація закладу постійно здійснює контроль за навчальними досягненнями учнів через моніторингове дослідження за такими напрямками: вивчення якості навчальних досягнень учнів за результатами семестрового та річного оцінювання; вивчення навчальних досягнень кожного класу окремо; встановлення рівня досягнень учнів класу з усіх предметів інваріантної частини навчального плану та ступеня засвоєння предметів варіативної частини; опрацювання результатів підсумкових контрольних робіт. Збирається також інформація про учнів, які мають рівень досягнень з одного-двох предметів нижчий основного свого рівня. Встановлюється, скільки ще учнів може навчатися на високому чи достатньому рівні, що це за учні і з якого класу. На основі зібраної інформації за І семестр проводився  її аналіз і був складений прогноз якості знань на кінець року як по закладу, так і по кожному класу окремо. І як результат - рівень навчальних досягнень за ІІ семестр підвищився.

По завершенню 2021-2022 н.р. учні 1-8, 10 класів переведені до наступного класу. 13 учнів 9 класу та 13 учнів 11 класу випущено із закладу.

Якісний показник знань за навчальний 2021-2022 рік становить  63,1%.

 За наслідками навчання, виставленими річними оцінками, якість знань здобувачів освіти характеризується  слідуючими  цифрами :

2021-2022 н. р.

5

клас

6

клас

7

клас

8

клас

9

клас

Разом

10 клас

11 клас

Разом

По школі

 

%

 

%

 

%

Кількість учнів

15

14

18

16

13

76

 

8

13

21

 

97

 

Високий

0

1

1

0

0

2

2,6

0

0

0

0

2

2,0

Достатній

7

6

6

5

5

29

38,1

2

6

8

38,0

37

38,1

Середній

8

6

10

10

6

40

52,6

6

7

13

61,9

53

54,6

Початковий

0

1

1

1

2

5

6,57

0

0

0

 

 

 

Якісний показник знань

67,8

61,3

66,3

61,1

60,6

 

63,4

61,2

64,4

 

62,8

 

63,1

Середній

бал

8,1

7,4

8,0

7,3

7,3

7,6

 

7,3

7,7

7,5

 

7,5

 

Відсоток учнів на високому та достатньому

рівнях

46,7

50,0

38,9

31,3

 

38,5

 

 

41,08

37,5

 

46,2

 

41,8

 

 

41,4

 

Протягом  2021-2022 начального року проводився внутрішній моніторинг якості освіти  з математики та образотворчого мистецтва в 1-4 класах, історії України в 5-11 класах, всесвітньої історії та географії у 6-11 класах,  російської мови в 5-9 класах, музичного мистецтва в 5-7 класах.

Стан  викладання та рівень навчальних досягнень учнів 2-4 класів із математики достатній.

Стан  викладання та рівень навчальних досягнень учнів 6-11 класів із всесвітньої історії задовільний. Середній бал за результатами моніторингу – 6,0 (за підсумками І семестру – 7,3), якісний показник – 50,2% (за підсумками І семестру – 61,2%), % учнів на високому і достатньому рівні – 44,2% (за підсумками І семестру – 67,1%).

Стан  викладання та рівень навчальних досягнень учнів 5-9 класів із російської мови задовільний. Середній бал за результатами моніторингу – 6,2 (за підсумками І семестру – 6,3), якісний показник – 56,4% (за підсумками І семестру – 53,1%), % учнів на високому і достатньому рівні – 47,6% (за підсумками І семестру – 48,1%).

Стан  викладання та рівень навчальних досягнень учнів 5-11 класів із історії України задовільний. Середній бал за результатами моніторингу – 6,6 (за підсумками І семестру – 7,3), якісний показник – 55,4% (за підсумками І семестру – 61,2%), % учнів на високому і достатньому рівні – 47,9% (за підсумками І семестру – 62,7%).

Стан  викладання та рівень навчальних досягнень учнів 6-11 класів із географії задовільний. Середній бал за результатами моніторингу – 6,1 (за підсумками І семестру – 6,0), якісний показник – 50,6% (за підсумками І семестру – 50,6%), % учнів на високому і достатньому рівні – 50,7% (за підсумками І семестру – 38,4%).

Стан  викладання та рівень навчальних досягнень учнів 5-7 класів із музичного мистецтва достатній. Середній бал за результатами моніторингу – 8,3 (за підсумками І семестру – 6,9), якісний показник – 68,8% (за підсумками І семестру – 57,7%), % учнів на високому і достатньому рівні – 77,2% (за підсумками І семестру – 74,9%).

Значна увага приділялася роботі з обдарованими дітьми. Забезпечено участь учнів у І-ІІІ етапах Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін. Учні закладу залучалися до участі у різноманітних конкурсах. Проте у цьому навчальному році активності учнів у олімпіадах, конкурсах заважали епідеміологічна обстановка та введення воєнного стану в Україні.

На  підставі наказу відділу освіти і спорту від 26.04.2022 року №31 «Про підсумки проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів для учнів закладів загальної середньої освіти у 2021-2022 навчальному році»,  переможцями  та призерами ІІ етапу олімпіад стали:

Предмет

Місце

Прізвище призера

клас

Прізвище учителя

1.       

Інформаційні технології

1

Боднарчук Олександр

11

Берещук Ю.В.

2.       

Інформаційні технології

1

Січко Ілля

9

Берещук Ю.В.

3.       

Трудове навчання

1

Гоманюк Віталій

8

Здирко С.І.

4.       

Інформаційні технології

2

Кримчук Олександр

11

Берещук Ю.В.

5.       

Інформатика

2

Січко Ілля

9

Берещук Ю.В.

6.       

Фізика

2

Кочерова Орина

7

Берещук Ю.В.

7.       

Українська мова та література

2

Кочерова Орина

7

Мельник Г.Г.

8.       

Правознавство

3

Боднарчук Олександр

11

Поліщук-Пудрань С.А.

9.       

Інформатика

3

Боднарчук Олександр

11

Берещук Ю.В.

10.   

Трудове навчання

3

Боднарчук Олександр

11

Здирко С.І.

На підставі протоколу остаточних результатів ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій 2021/2022 н.р., учень 9 класу Січко Ілля та учень 11 класу Боднарчук Олександр зайняли ІІІ місця у ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій.

5. Державна підсумкова атестація. Зовнішнє незалежне оцінювання

У 2021-2022 н.р. відповідно до нормативно-правових актів, здобувачів загальної середньої освіти звільнено від проходження державної підсумкової атестації (Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України в сфері освіти” від 24 березня 2022 року№2157 І-Х; наказ МОН України від 28.02.2022 №242 “Про звільнення від державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти у 2021- 2022 навчальному році”, затверджений у Міністерстві юстиції України 03 березня 2022 року за №283/37619). У відповідній графі додатку про освіту робиться запис “ звільнений(а)”.

У 2021-2022 н.р. учнів 11 класу теж звільнено від проходження ДПА. Проте всі випускники були вчасно зареєстровані на проходження ЗНО -2022. Але режим воєнного стану вніс свої корективи, і реєстрація на ЗНО дає змогу одинадцятикласникам пройти національний мультипредметний тест (українська мова, історія України, математика) у липні 2022 року для вступу до вищих навчальних закладів. Бажання складати МПТ виявили 6 учнів.

6. Виховна та позакласна робота.

Педагогічний колектив ЗЗСО у своїй роботі з у площині виховного процесу керувався:

- Законом України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 № 463-ІХ,

- Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18 грудня 2018 р. № 2657-VIIІ,

- Порядком реагування на випадки булінгу (цькування) та Порядком застосування заходів виховного впливу (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1646, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2020 за № 11/34394),

- Постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2021 р. № 673 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 року», схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України 9 жовтня 2020 року №1233;

- Указом Президента України від 30 вересня 2019 року № 722 «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року»;

- іншими нормативно-правовими актами.

Виховна діяльність закладу була спрямована за напрямками:

- Превентивне виховання

- Морально-етичне виховання

- Громадсько-патріотичне виховання

- Художньо-естетичне виховання

- Трудове виховання

- Фізичне виховання і пропаганда здорового способу життя

- Екологічне виховання.

             У 2021/2022 навчальному році у закладі було проведено щорічні виховні заходи: свято Першого дзвоника; День захисника України; День партизанської слави; День миру; День пам’яті жертв голодоморів 1932-1933рр., акція «Запали свічку!»; День вчителя; День української писемності та мови; День інвалідів; Всесвітній День боротьби зі Снідом; конкурс «Осінь золота»; «Козацькі розваги» до Дня збройних сил України; бібліотечні свята;  спортивне свято до Дня Українського козацтва;  заходи до дня визволення України від нацизму; тиждень правового виховання; заходи до Дня Святого Миколая; новорічні та  різдвяні свята для учнів 1-11 класів, заходи до дня Соборності України, «Пам’ятай за Крути», до Дня рідної мови, виховні години до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні, до 8 Березня «Всім жінкам присвячується» онлайн, Шевченківський тиждень онлайн тощо;  місячник «Увага! Діти на дорозі!»; День знань з основ безпеки життєдіяльності; Олімпійський тиждень; Всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху;   спортивне свято до Дня збройних сил України;  спортивний турнір з волейболу (вересень), змагання з футболу (жовтень), турнір з шашок  (жовтень),  спортивні змагання «Веселі старти» тощо.

        У закладі проведено: уроки мужності; зустрічі з ветеранами війни, , воїнами АТО; благодійні акції, «акція «16 днів без насильства»; Всеукраїнський тиждень права; диспут «Як захистити себе від насильства в сім`ї».

      З метою формування військово-патріотичного виховання відповідно до всесвітніх історичних дат, пам’ятних подій нашої держави  проводились різноманітні заходи, серед яких: Перший урок на тему: «Україна   -- 30 років незалежності», Уроки мужності, «Прагнемо миру» (малюнок на асфальті). Бесіди до Дня партизанської слави та початку підпільно-партизанського руху в  Україні.  Акція  «Міжнародний день миру».  захід до роковин трагедії Бабиного Яру. Бесіди: «Я-громадянин і патріот держави», «Символи держави».. Години духовності «Благословенна та держава, що має відданих синів». Заходи щодо відзначення Європейського тижня демократії.  Заходи до Дня Захисника України та Дня українського козацтва. Посвята в джури.  Участь у заходах до річниці вигнання нацистських загарбників з України.  Роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні (перегляд фільму «Голгофа народних страждань»).  Урок мужності до Дня Гідності і Свободи «Молюсь за тебе, Україно…» . Участь у Всеукраїнській акції «Засвіти свічку» (28.11).  Година спілкування до Дня Збройних Сил України «Справа честі та обов'язку». Урок мужності: «Ми різні, але ми єдині».  Відкритий захід до  дня Збройних Сил України. «Українці у боротьбі за створення власної держави». Патріотичний флешмоб до Дня Соборності України «22.01-День Соборності України». «29 січня – день пам’яті жертв під Крутами». Бесіда до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав,  виводу військ з Афганістану. Заходи  щодо відзначення Дня вшанування учасників бойових дій  на території інших держав. День Героїв Небесної сотні. День звільнення Шаргородщини від німецько-фашистських загарбників. Круглий стіл «Трагедії  українського  народу». День Європи. День Перемоги в Європі і День пам'яті та примирення. Урок мужності Дебати «Україна – держава європейська». Акції «Милосердя». Конкурс малюнка онлайн «Ні – війні!»

Особлива увага приділялася висвітленню героїчної боротьби українського народу у війні, участь наших односельців у бойових діях. Проведено  фізкультурно-патріотичне свято «Нащадки козацької слави», спортивне свято «Козацькі забави». Учні закладу беруть участь в благодійних акціях для підтримки воїнів в АТО, проводять  зустрічі з  воїнами ООС. 

        В рамках Всеукраїнського тижня правового виховання дітей та учнівської молоді класні керівники разом з вчителем історії та права провели: Всеукраїнський урок в 1-11 класах на тему «Права людини» з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини, просвітницька вікторина «Права дитини на здоров’я» (1-4 кл.,), диспут «Кримінальний кодекс. Правопорушення і підліток» (9-10 кл.) конкурс малюнків на тему «Права дитини» (7 кл.) конференція «Права людини: історія і сучасність» (10 кл,) п’ятихвилинка «Чи знаєш ти свої права? Чи виконуєш ти свої обов’язки?».

          З метою формування здорового способу життя, забезпечення повноцінного розвитку дітей  організована робота з попередження дитячого травматизму.

На  виконання методичних рекомендацій Міністерства освіти та науки України  у закладі проведений Тиждень безпеки дорожнього руху.

      У вересні був проведений Всеукраїнський олімпійський  тиждень (6-11 класи).

       З метою формування екологічної культури учнів створено систему екологічної освіти та виховання. На базі  закладу  проводяться різноманітні дидактичні ігри, екскурсії, організовано різні форми роботи із використанням спеціальних карток, малюнків, таблиць, книжок екологічного змісту.

     Упродовж навчального року приділялась достатня увага роботі з профорієнтації учнів. організовано зустрічі з представниками вузів та коледжів  м. Вінниці та Вінницької області ). 

         Щоденно контролювався стан відвідування учнями занять, щомісяця проводилися рейди з профілактики правопорушень та злочинності серед учнів: „Урок”,  «Ні!» запізненням».

В закладі проведено Місячник морально-правового виховання.

Активним у житті закладу було учнівське самоврядування на чолі з президентом шкільної учнівсько-парламентської республіки – учнем 11 класу Кримчуком Богданом.

З метою навчання і розвитку здібностей обдарованих дітей протягом навчального року в закладі працювали гуртки:

- 1 фізкультурно-спортивного напрямку «Футбол» (охоплено 25 учнів);

- 1 військово-патріотичного напрямку «Основи захисту Вітчизни» (охоплено 18 учнів);

- 1 еколого-натуралістичного напрямку «Юні екологи» (охоплено 20 учнів);

- 1 літературно-читацького напрямку «Юний  читач» (охоплено 16 учнів);

- 1 туристсько-краєзнавчого напрямку «Козацький гарт» (охоплено 20 учнів) .

Учні закладу із задоволенням брали участь у проведенні предметних тижнів.

З 01.11.2021р. по 05.11.2021р. проходив тиждень образотворчого  та музичного мистецтва.

Тиждень математики та інформатики   проведено з 29.11 по 03.12 2021р.

Тиждень захисту України було проведено з 06.12 по 10.12.

Тиждень історії та права проведено з 20.12 по 24.12.

З 13.12.2021  – по 17.12.2021 було проведено Тиждень початкової школи.

 З  17.01. по 21.01.2022 р. був проведений тиждень географії.

Тиждень основ здоров’я тривав із 28.12 по 31.12.2021 року.

З 31.01 по 04.02 у  закладі  був  проведений   також  тиждень  хімії, біології та природознавства. 

З  07.02 по 11.02 було проведено Тиждень англійської мови.

Протягом   2021-2022 н.р. учні закладу  брали участь у  різноманітних конкурсах, турнірах, змаганнях та  посідали призові місця. Результати участі:

ü    1 місце з бігу на 100м у міських змаганнях з легкої атлетики – учень 11 класу Ясенюк Іван;

ü    1 місце з настільного тенісу у міських змаганнях – учень 11 класу Ясенюк Іван;

ü    1 місце з шахів у міських змаганнях – учень 11 класу Чіпак Олександр;

ü    2 місце з футболу серед юнаків у міських змаганнях;

ü    2 місце у міському конкурсі  читців та вокалістів «Зіркова мрія – 2021» у номінації «Художнє читання»– учениця 6 класу Мельник Каміла;

ü    3 місце з шашок у міських змаганнях – учень 8 класу Погорецький Дмитро;

ü    4 місце у міському конкурсі  читців та вокалістів «Зіркова мрія – 2021» у номінації «Вокал»– учениця 6 класу Дерев’янко Олександра;

ü    4 місце у міському конкурсі  читців та вокалістів «Зіркова мрія – 2021» у номінації «Вокал»– учениця 8 класу Берещук Наталія;

ü    4 місце у міських змаганнях серед юних туристів- краєзнавців Шаргородщини;

ü    5 місце у міському конкурсі  творчих робіт «Новорічна композиція» у номінації «Новорічний вінок»– учениця 9 класу Берещук Анастасія;

ü    5 місце у міському конкурсі  творчих робіт «Новорічна композиція» у номінації «Сюжетна композиція»– учениця 6 класу Мельник Каміла.

7. Правовиховна робота

У нашому закладі у 2021-2022 н.р. з учнями було організовано такі форми правового навчання і виховання:

- тематичні загальношкільні лінійки та класні години;

- бесіди на правову тематику;

- анкетування;

- уроки правознавства;

- олімпіади з правознавства;

- індивідуальні бесіди з важковиховуваними учнями;

- відвідування проблемних сімей вдома.

Практичним психологом закладу, соціальним педагогом, класними керівниками проводяться бесіди з учнями групи ризику та учнями, які потрапили у складні життєві умови. Та все ж за навчальний рік траплялися випадки протиправної поведінки учнів, зокрема агресивна поведінка.

У період воєнного стану особлива увага зверталася на необхідність психологічної підтримки дітей. Для цього використовувалися відповідні матеріали, що розміщувалися на сайті МОН України та інших ресурсах в мережі Інтернет.

8. Соціальний захист.

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у закладі, проводиться згідно діючим законодавством. 2 рази на рік складаються та поновлюються списки учнів соціально - незахищених категорій. Це категорії дітей інвалідів (4 учнів), дітей з особливими освітніми потребами (4 учнів), багатодітних сімей (25 учнів),  з малозабезпечених сімей (8 учнів), сімей учасників АТО (ООС) (20 учнів).

Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації закладу. Для них була організована участь у новорічних заходах з подарунками.

За кошти Шаргородської міської ради діти з особливими освітніми потребами, з малозабезпечених сімей та сімей учасників АТО (ООС) отримували одноразове безкоштовне гаряче харчування у шкільній їдальні з розрахунку  14 грн. протягом І семестру та 24 грн. протягом ІІ семестру за обід. Учням  5-11 класів із багатодітних сімей батьківська плата за харчування зменшена на 50%.

9. Співпраця з батьками.

Виховання учня у закладі освіти і сім'ї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником закладу освіти, а тому беруть активну участь у освітньому процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних зі світом захоплень, родинними святами.

Класні керівники тісно співпрацюють з сім'ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною. Свої спостереження заносять до щоденника психолого-педагогічних спостережень.

10. Збереження і зміцнення здоров'я учнів та працівників.

Медичне обслуговування та працівників закладу організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для медичного забезпечення учнів та вчителів, працівників у закладі обладнано медичний кабінет, де працює медична сестра.

Медичне обслуговування учнів та працівників закладу здійснюється на базі КНП Шаргородської міської лікарні. Щорічно діти проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Згідно з оглядом лікарів діти зараховані до груп здоров’я:

122 учні – основна група

28 учнів – підготовча група

5 учнів – спеціальна група

Звільнених учнів немає. Відповідно до цих списків видається наказ по закладу.

Працівники закладу щорічно проходять медичний огляд до початку нового навчального року. Працівники їдальні  проходить медогляд 2 рази на рік. На проходження медичного огляду кожному працівнику виділяється 2 дні. Проходження медогляду фіксується у медичних книжках відповідного зразка, які зберігаються у сестри медичної закладу.

У  цьому навчальному році у зв’язку із запровадженням воєнного стану в Україні оздоровлення дітей у пришкільному таборі проводитися не буде.

11. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Робота охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму у побуті і під час освітнього процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України “Про охорону праці”, “Про дорожній рух”, “Про пожежну безпеку”, державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи.

На початку навчального року, напередодні канікул проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів. Регулярно проводяться цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, спортивними змаганнями.

У закладі є в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалося на нарадах при директорі. У закладі розроблено заходи щодо попередження травматизму учнів, проводиться відповідна робота і з вчителями та обслуговуючим персоналом. Причина виникнення травм з'ясовується, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи. В цьому навчальному році випадків травмування учнів, на щастя, не було.

Відповідно до наказу по закладу від 31.08. 2021 року №100-о затверджено протиепідемічні заходи у закладі на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19). У відповідності до наказу всі заходи в закладі дотримуються. Залежно  від епідеміологічної ситуації та карантинних обмежень заклад працював очно із дотриманням всіх затверджених заходів. В разі погіршення епідеміологічної ситуації чи наявності хворих на COVID-19 заклад чи окремі класи працювали  за дистанційною формою  ( 1 тиждень учні 10 класу, 1 тиждень – учні 1-11 класів).

 У грудні 2021 року проведено технічне обслуговування та перезарядка 22 вогнегасників.

12. Організація харчування учнів у закладі

З метою чіткої організації режиму дня, який відповідає віковим нормам учнів, збереження здоров’я й попередження харчових та інфекційних захворювань, у закладі організовано гаряче харчування учнів 1-11-х класів.  На базі їдальні організовано одноразове харчування дітей за рахунок коштів з бюджету Шаргородської міської ради та батьківських коштів. Робітники їдальні намагаються створити домашню затишну атмосферу під час своїх смачних обідів.

Гарячим харчуванням охоплено:

протягом І семестру 134 учні 1-11 класів, у тому числі 1-4 класи – 57 учнів та 5-11 класів пільгових категорій 17 учнів, 5-11 класів, яким плата за харчування зменшена на 50% - 11 учнів, 5-11 класів за батьківську плату - 49 учнів;

протягом ІІ семестру (до 24.02.2022 року) 128 учнів 1-11 класів, у тому числі 1-4 класи – 55 учнів та 5-11 класів пільгових категорій 22 учні, 5-11 класів, яким плата за харчування зменшена на 50% - 4 учнів, 5-11 класів за батьківську плату - 47 учнів.

Харчування учнів 1-4 класів, пільгових категорій учнів 5-11 класів та на 50% для учнів 5-11 класів з багатодітних сімей здійснювалося за рахунок коштів з бюджету Шаргородської міської ради у відповідності до рішення сесії міської ради.   На харчування учнів з бюджету Шаргородської міської ради витрачено  78882,9 грн., в тому числі  протягом 1 семестру- 58792,9 гривень, протягом ІІ семестру-20090 гривень.

Спонсорська допомога від батьків за минулий навчальний рік склала 67025 гривень.

Середня вартість обіду: 14 грн. протягом І семестру та 24 грн. протягом ІІ семестру.

Спонсорської допомоги від підприємств на харчування заклад не отримує. Для здешевлення харчування використовуються овочі (морква, столовий буряк), вирощені минулого року на пришкільній ділянці та овочі і фрукти, надані батьками, їдальня повністю забезпечена посудом та технологічним обладнанням, яке протягом цього року поповнено завдяки народному депутату України Білозір Л.М.

Суворо виконуються всі необхідні умови санітарного контролю за термінами й умовами зберігання та реалізації продуктів, дотримується питний режим.

13. Фінансово-господарська діяльність

Будівля закладу прийнята в експлуатацію у 1965 році. Адміністрація закладу разом з колективом, батьками постійно працює над удосконаленням і зміцненням матеріально-технічної бази, підтриманням її у належному робочому стані. Роботи виконувалися силами обслуговуючого персоналу.

 Фінансування потреб закладу здійснюється Шаргородською міською радою.

За рахунок батьківських коштів  здійснюються ремонти та підготовка класних кімнат та  коридорів до навчального року.  Велика подяка батькам за розуміння наших проблем. 

Протягом літа 2021 року було проведено ремонт та підготовка до навчального року. Протягом  2021-2022 навчального року навчального року придбано матеріально-технічне забезпечення та використано для придбання необхідних матеріалів на суму 23 737,8 гривень, в тому числі, батьківської допомоги – 868,89 гривень, 15 048 грн. – допомога працівників закладу. Зокрема підбілено та покрашено шкільні приміщення тощо. Крім того, завдяки народному депутату України Білозір Л.М. придбано обладнання для харчоблоку на суму 40 000 гривень: холодильник, мойки, стіл кухонний для розробки, стелаж для посуду. Шаргородською міською радою передано для організації навчання вчителям 8 ноутбуків на суму 132799,2 гривень.

За рахунок коштів, виділених на придбання обладнання для початкових класів НУШ придбано: телевізор, ноутбук, багатофункціональний пристрій загальною вартістю 25000 гривень; наочно-демонстраційне обладнання – 7928 гривень, 4 комплекти парт – 8072 гривні.

Протягом навчального року  на підвіз учнів використано 57082,07 гривень протягом І семестру та 24703,84 гривень – протягом ІІ семестру. На підвищення кваліфікації вчителів 5-11 класів «Нова українська школа» використано 14040 гривень.

Також від СХК «Вінницька промислова група» всі учні 1-11 класів отримали новорічні подарунки. Чималий внесок зроблено колективом закладу на потреби ЗСУ, для потреб ВПО.

Чимало зробити планувалось при наявності коштів протягом літа. Та всі плани порушила війна...

 

14. Управлінська діяльність.

Управління закладом здійснюється згідно річного плану роботи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у закладі і заснована на взаємодії усіх ланок та учасників освітнього процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та взаємовдосконаленню освітнього процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

У навчальному закладі в наявності є усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність у закладі загальної середньої освіти. З підключенням закладу до мережі Інтернет (у тому числі із застосуванням Wi-Fi) стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України , департаменту освіти і науки Вінницькької ОДА, ВАБО, сайтами інших закладів освіти, що дає можливості оперативно користуватися інформацією, знайомитися новими документами.

Новими документами, якими керуюся в управлінській діяльності, є листи Міністерства освіти і науки України від 25.02.2022 №1/3278-22 “Про режим управління” та від 07.03.2022 №1/3378-22 “Про практику застосування трудового законодавства у галузі освіти і науки під час дії правового режиму воєнного стану”. Відповідно до статті 8 Закону України “Про правовий режим воєнного стану” одним із заходів правового режиму воєнного стану було використання у ІІ семестрі потужностей та трудових ресурсів закладу, зміна режиму роботи , умов праці відповідно до законодавства про працю.

Управлінські рішення приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи. Намагаюся створювати такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива підтримується.

У своїй роботі з працівниками закладу я дотримуюся партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються і виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. У кожному із працівників закладу бачу, насамперед, особистість в усьому розмаїтті її людських якостей.

Прагну, щоб у закладі було наявне творче вирішення справ.

У наступному навчальному році педагогічний колектив закладу продовжить працювати над такими основними завданнями:

- Забезпечення виконання Законів України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, впровадження нового Державного стандарту в 5 класі.

- Підвищення якості освітнього процесу, рівня знань, умінь та практичних навичок учнів з усіх навчальних предметів на основі передових досягнень педагогічної науки, запровадження інноваційних технологій.

- Посилення  персональної відповідальності кожного педагога за збереження життя і здоров’я дітей, навчального майна та приміщень за обладнання збереження кабінетів, майстерень,  шкільної їдальні, спортивного інвентарю.

- Впровадження в освітній процес  новітніх здоров’язбережувальних технологій, попередження інфекційних захворювань, наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління серед учнів.

- Підвищення результативності освітнього процесу на основі впровадження методики особистісно-зорієнтованого навчання та результативності і дієвості позакласної виховної роботи. Створення сприятливих умов для розвитку творчих здібностей дітей. 

- Подальша інформатизація, комп’ютеризація  освітнього процесу, вивчення та впровадження інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання.

- Подальший розвиток учнівського врядування, організації здорового способу життя.

- Формування в учнів традицій родинного спілкування, залучення батьків, до різноманітних форм національно-патріотичного та сімейного виховання .

- Вдосконалення знань педагогів про засоби та інструментарій дистанційного навчання для подальшого використання під час освітнього процесу.

          Адміністрація закладу дуже вдячна батькам за допомогу в підготовці до 2021-2022 навчального року та допомогу під час дистанційного навчання та сподівається на плідну співпрацю і надалі.

Дякую усім за плідну роботу у 2021-2022 навчальному році.

 

 

 

 

 

ЗВІТ

 

директора Івашковецького закладу загальної середньої освіти

І-ІІІ ступенів Шаргородської міської ради

«Про основні напрями та   підсумки діяльності закладу

 протягом 2020-2021 навчального року»

 

Дата проведення: 14.06.2021року.

 

 Шановні батьки, учителі, учні. Відповідно до наказу МОН України «Про запровадження  звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних  навчальних закладів» від 28.01.2005 р. №55 керівники дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних  навчальних закладів щорічно після завершення навчального року звітують перед трудовим колективом закладу та громадськістю про виконану роботу за навчальний рік. Закінчився навчальний рік і тому сьогодні підводимо певні підсумки роботи колективу закладу  протягом 2020/2021 навчального року.

 

1.Загальна інформація про заклад.

Івашковецький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Шаргородської міської ради є комунальною власністю Шаргородської  міської ради. Управління та фінансування здійснюється відділом освіти і спорту Шаргородської міської ради, якому делеговані відповідні повноваження. На балансі школи перебуває навчальне приміщення, їдальня та котельня.  Основна будівля школи прийнята в експлуатацію 1965 році, земельна ділянка, яка належить закладу має площу 1,5 га.

Колектив закладу в цьому навчальному році продовжував працювати в умовах реформування нашої освіти, а саме – в умовах впровадження абсолютно нових стандартів, які ми називаємо «Нова українська школа».

В основу організації освітнього процесу у школі І ступеня покладено здоров’язберігаючі технології і, звичайно, компетентісний підхід та навчально-розвивальні методи ( у дітей необхідно формувати практичні навички, а не просто знання).

Особливістю навчання за новим стандартом буде не тільки предметна підготовка, а й загально розвиваючі напрямки (вміння вчитися, загальнокультурні, громадські, здоров’язбережувальні, інформаційно-комунікаційні технології, соціальні), що передбачають їхній особистісно-соціальний та інтелектуальний розвиток.

Робота закладу, педколективу у 2020-2021 н.р. базувалась на основних положеннях державних   документів, які регламентують діяльність навчального закладу: Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Державного стандарту початкової освіти, Державного стандарту базової і повної загальної освіти, у відповідності до освітньої програми та навчального плану школи на 2020-2021 навчальний рік, складених у відповідності до Типових освітніх програм, затверджених наказами МОНУ, Статуту школи тощо.

Навчальний план закладу складено згідно Освітньої програми закладу, розробленої у відповідності до: для 1-2 класів – Типова освітня програма для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 № 268 ( Програма2 під керівництвом Шияна В.Б.);

для 3-4 класів – Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 407 (Таблиця 1);

для 5-9 класів – Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти П ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405 (Таблиця 1);

для 10-11 класів – Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ПІ ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408 (Таблиця2)

 

2. Кадрове забезпечення

             Однією із головних умов успішного здійснення освітньої діяльності в закладі є кваліфікований педагогічний колектив. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. У 2020/2021 н.р. заклад педагогічний колектив нараховував 25 педпрапівників (23 основних працівників та 2 вчителі-сумісники), у тому числі із них 2 працівників перебувають у відпустці по догляду за дитиною. 24 педпрацівників мають повну вищу педагогічну освіту, один – базову вищу, один – неповну вищу.  Серед них:

Учителів вищої категорії – 3

Спеціалістів першої категорії – 13

Спеціалістів другої категорії – 6

Спеціалістів - 3

Мають педагогічні звання «Старший вчитель» - 2.

Метою діяльності нашого закладу, як і в цілому освіти України,  є надання якісної освіти учням, яка згодом дасть їм змогу бути конкурентоспроможними на ринку праці. Між рівнем знань та «набором» умінь учнів, які вони отримують після закінчення загальноосвітнього та вищого навчальних закладів, і рівнем вимог, який висувають роботодавці під час прийому на роботу, часто існує відчутна різниця. Наше завдання зменшити цю дистанцію та надати учням можливість ефективного застосування отриманих вмінь, навичок та знань у практичній діяльності.

 

 

 

3.  Забезпечення обов’язковою освітою

                 Відповідно до законодавчо-нормативних актів в Україні кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов’язковою.

                   В закладі навчалося 135 учнів. З них 1 учениця навчалася за індивідуальною формою.

                   Всі учні території, яку обслуговує заклад з метою забезпечення обов’язкової загальної середньої освіти, були охоплені навчанням в закладах різних типів. Щорічно в закладі складаються і впорядковуються списки дітей від народження до 18 років.

                    Всі учні  закладу внесені в алфавітну книгу, на кожного заведена особова справа учня. Здійснюється чіткий контроль за прибуттям  і вибуттям учнів із закладу і в заклад, на що є відповідні документи (довідки, накази по закладу).

               Питання відвідування учнями навчальних занять контролюється адміністрацією та класними керівниками, розглядається на нарадах при директорові та засіданнях педагогічних рад. Єдиним документом, що підтверджує пропуски занять по поважній причині є довідка від лікаря.  На 1 день дозволяється записка від батьків.      Але система контролю за відвідуванням навчальних занять учнями потребує вдосконалення. Свідченням цього  є часті пропуски учнями навчальних занять, особливо старшокласниками. Це звичайно впливає на якість знань учнів.   

      Тому у наступному році педколективу закладу разом з батьками учнів необхідно посилити контроль за відвідуванням учнями закладу.

В цьому навчальному році колективу закладу довелося працювати в особливих умовах. В зв’язку з поширення коронавірусної хвороби та запровадження карантину на території України. Кілька разів на рік нам доводилося переходити на дистанційну форму навчання. Колектив закладу доклав значних зусиль до забезпечення необхідних умов навчання учнів за такою формою та забезпечення необхідного рівня та якості навчання.

Так, учителем інформатики Берещуком  Ю.В. було здійснено реєстрацію закладу на платформі для дистанційного навчання G-Suite для закладів освіти, створено шкільний  домен, створено акаунти для усіх учителів та учнів на єдиному домені. Це дало змогу організовано проводити навчальні заняття. На випадок  запровадження дистанційної форми навчання було розроблено власну систему організації занять. У жовтні вчитель інформатики Берещук  Ю.В. провів цілий ряд навчальних занять з учителями закладу з питань впровадження системи дистанційного навчання, здійснював віддалену допомогу при проведені онлайн уроків та допомагав учням при проблемах із підключенням до Google Classroom. На початок запровадження дистанційної форми навчання колектив був повністю підготовлений до проведення занять у різній формі, що дало змогу забезпечити повноцінне здійснення освітнього процесу. Така організація дала можливість здійснювати постійний ефективний контроль за освітнім процесом. Використання систем Google Classroom та Google Meet дозволяло адміністрації закладу контролювати проведення усіх занять та заходів у закладі. 1-4 класи  працювали під час дистанційного навчання у Messenger. Також всі класи використовували роботу у  Viber.

 

 

 

4.  Методична робота

У 2020 – 2021 навчальному році педагогічний колектив Івашковецького ЗЗСО І – ІІІ ступенів завершив роботу над методичною темою: «Формування ключових компетентностей, розвиток творчих здібностей, інтересів, нахилів учнів»

Протягом поточного навчального року з метою опанування педагогічним колективом новітніми технологіями та створення інноваційного освітнього простору, побудови  в закладі освіти системи методичної роботи, що забезпечувала б розвиток творчо-пошукової діяльності було проведено консультації та майстер-класи на теми: «Організація дистанційного навчання в школі», «Створення онлайн середовища для учнів і вчителів на Google платформі» (Берещук Ю.В.), круглий стіл «Про дистанційні і змішані форми навчання»,  методичний практикум для вчителів «Онлайн-ресурси для формування предметних компетентностей».

Для забезпечення організованої та чіткої методичної роботи в закладі діє методична рада, керівництво якої здійснює заступник директора з навчально-виховної роботи Пилипчук Т. П.

Протягом 2020-2021 навчального року  проведено 5 засідань методичної ради, обговорено ряд питань організаційного, інструктивно-навчального, методичного спрямування. Заслуговують на увагу розглянуті питання, спрямовані на роботу педагогічних працівників щодо покращення результатів зовнішнього незалежного оцінювання, удосконалення рівня навчальних досягнень учнів,  розвиток професійних компетентностей вчителів початкових класів для роботи за новим Державним стандартом, реалізації завдань Концепції «Нова українська школа», впровадження новітніх    педагогічних технологій в освітній процес під час дистанційного навчання.

Значну роль в організації методичної роботи закладу освіти відіграє педагогічна рада, на засіданнях якої розглядались питання атестації педагогічних працівників, ефективності викладання навчальних  предметів, підготовки учнів 10 - 11 класів до ЗНО-2021, результати моніторингових досліджень рівня навчальних компетентностей учнів, питання організації  роботи з обдарованими дітьми, виховної роботи.

Протягом 2020 – 2021 навчального року в  закладі освіти працювали п’ять методичних об’єднань: вчителів суспільно-гуманітарного циклу (керівник  Мельник Г.Г.),  вчителів природничо-математичного циклу (керівник Берещук Ю.В.), вчителів початкових класів (керівник Здирко Л.І.),  класних керівників (керівник Слюсарчук Л.П.). Робота методичних об’єднань була спрямована на вдосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, вдосконалення методики проведення уроку.

 Усі педагоги закладу були охоплені колективними та індивідуальними формами методичної роботи, працювали над підвищенням рівня самоосвіти та кваліфікації. Серед актуальних питань, які обговорювались на засіданнях шкільних методичних об’єднань були: "Впровадження новітніх педагогічних технологій в освітній процес учителями суспільно-гуманітарного циклу під час дистанційного навчання: Інтернет-сервіси в освітньому середовищі»,  «Сервіси Google – помічники в організації дистанційного навчання»,  «Google Classroom» – ідеальний ресурс для дистанційної роботи з класом», «Про результати дослідження PISA: читацька компетенція», «Математика у PISA-дослідженнях. Результати і висновки»,  «Про підготовку та особливості проведення ЗНО-2021», «Зміни у структурі ЗНО з української мови та літератури. Нові види завдань», «Шляхи вдосконалення професійної компетентності педагога при підготовці учнів до ЗНО», «Педагогіка партнерства як ключовий компонент Нової української школи».

 

Підвищення фахового рівня

З метою підвищення фахового рівня  відповідно до перспективного плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2020 – 2021 навчальному році всі вчителі пройшли навчання за програмою підвищення кваліфікації із використанням дистанційних технологій на базі  КЗВО «ВАБО». 

Окремі педагогічні працівники закладу освіти є активними учасниками онлайн-конференцій, педагогічних рад, вебінарів, які проводяться  на освітніх платформах «На Урок», «Всеосвіта», сайтах видавництв «Генеза», «Ранок», «Видавничий дім «Освіта».

 

Атестація педагогічних працівників

Згідно перспективного плану у 2020 – 2021 навчальному році проатестовано три педагогічних працівників. З метою об’єктивного проведення атестації було створено атестаційну комісію у кількості дев’яти осіб, складено план роботи атестаційної комісії, проведено п’ять засідань, організовано взаємовідвідування уроків.

За результатами атестації встановлено:

 - Берещук Ю.В.  відповідає раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»;

 - Савицький В.В. відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії»;

 - Бакус О.А. присвоєно  кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».

 

5.  Підсумки організації  освітнього процесу

Усі діти шкільного віку, які проживають у мікрорайоні закладу охоплені навчанням.

В зв’язку із поширенням короно вірусної хвороби COVID – 19 та запровадженням  на території України  карантину у Івашковецькому ЗЗСО І – ІІІ ступенів було організовано дистанційне навчання, педагогічні працівники використовували програмне забезпечення Google (Google Classroom, Google Meet),  освітні платформи  «На Урок», «Messenger», Viber. Навчальні програми з усіх предметів було виконано в повному обсязі.

Протягом 2020 – 2021 навчального року у закладі освіти навчалось 135 учнів, один з яких здобував освіту за індивідуальною формою навчання (педагогічний патронаж).

 

Рівень  навчальних досягнень учнів

За результатами річного оцінювання 1 учень серед 4-11 класів (94 учні) показав високий рівень знань, учень 5 класу Шпак Роман.

В порівнянні з минулим навчальним роком даний показник залишився на тому ж рівні 1%. Достатній  рівень навчальних досягнень мають - (32)  34,0% , середній – (54) 57,5,  початковий -(7) 7,5 %.

Результати навчальних досягнень учнів відображено в таблиці

2020-2021

н. р.

4

клас

Разом

5

клас

6

клас

7

клас

8

клас

9

клас

Разом

10 клас

11 клас

Разом

По школі

 

 

%

 

 

%

 

 

%

 

 

%

Кількість учнів

10

10

 

 

12

14

13

12

9

60

 

13

11

24

 

 

94

 

 

Високий

0

0

 

 

1

0

0

0

0

1

1,6

0

0

0

0

1

1

Достатній

6

6

60

5

4

2

4

3

18

30

5

3

8

29,1

32

34,0

Середній

4

4

40

5

9

10

4

6

34

56,6

8

8

16

58,3

54

57,5

Початковий

0

0

 

 

1

1

1

4

0

7

11,6

0

0

0

 

 

7

7,5

Якісний показник знань

64,2

 

 

64,2

66,4

62,7

61,9

55,6

63,0

 

 

61,9

63,2

56,4

 

 

59,8

 

 

61,9

Середній бал

7,7

7,7

 

 

8

7,5

7,4

6,8

7,6

7,4

 

 

7,6

6,8

7,2

 

 

7,4

 

 

Відсоток учнів на високому та достатньому

рівнях

60

%

 

 

60

%

50,0

%

28,6

%

15,3

%

25,0

%

33,3

%

 

 

30,4

%

38,5

%

27,3

%

 

 

32,9

%

 

 

41,1

%

Найвищий якісний показник знань за підсумками року (60%) мають учні 4 класу (класний керівник Здирко Л.І.), найнижчий якісний показник (15,3%) відповідно  у 7 класі (класний керівник Здирко С.І.).

Якісний показник знань по закладу освіти в цілому становить 61,9 %, а відсоток учнів, що мають результати високого і достатнього рівня – 41,1%.

 

 

 

Зовнішнє незалежне оцінювання та державна підсумкова атестація

Учнів  4 класу звільнено від ДПА та моніторингу навчальних досягнень згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 03 березня 2021 року №273. Також цим наказом звільнено від державної підсумкової атестації учнів 9 класу.

Відповідно до Закону України від 13 квітня 2021 року  № 1378-IX «Про внесення змін до Розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких  законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19)" (щодо окремих питань завершення 2020/2021 навчального року)», листа Міністерства освіти і науки України від 27.04.2021 року №1/9-218 «Про організоване завершення 2020/2021 навчального року та реалізацію Закону України «Про внесення змін до Розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19)" (щодо окремих питань завершення 2020/2021 навчального року)» звільнено  від державної підсумкової атестації  у формі зовнішнього незалежного оцінювання і учнів 11 класу, проте вони за власним бажанням могли подати заяву адміністрації закладу про зарахування результатів ЗНО за ДПА. Заяв не надходило.

Питання підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання є на особливому контролі адміністрації закладу. Проведено аналіз ЗНО-2020.

Кількість учнів, що приймали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні 2020 року по предметах відображено в таблиці1:

Предмети

Українська мова

Історія України

Математика

Географія

Німецька мова

Прийняли участь у ЗНО

5

3

4

4

1

 На підставі наданих результатів УЦОЯО учні показали такі результати за 200-бальною шкалою, які відображено в таблиці2:

Предмет

Здавало учнів

Результати учасників

Не подо­лали поріг

%

100-120

%

120-140

%

140-160

%

160-180

%

180-200

%

 

Українська мова та література

5

0

0.00

2

40.00

2

40.00

0

0.00

1

20.00

0

00.00

 

Історія України

3

1

33,33

1

33,33

0

00.00

1

33,33

0

00.00

0

00.00

 

Математика

4

0

0.00

3

75.00

1

25.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

 

Географія

4

0

0.00

0

0.00

4

100.00

0

0.00

0

00.00

0

00.00

 

Німецька мова

1

1

100.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

 

Всього по школі

17

2

11.80

6

35.30

7

41.20

1

5.9

1

5.9

0

0.00

 

 

Як бачимо з таблиці2, негативним є те, що 11,8%  учнів не подолали поріг ( 2 учні з німецької мови та історії України. Немає жодного учня, який би  набрав від 180 до 200 балів. Лише 20,0% (1 учень з української мови та літератури)  набрав від 160 до 180 балів. 33,3 % учнів (1 учень з історії України) набрав від 140 до 160 балів. 76,5% учнів (4 учні з української мови та літератури, 1 учень з історії України, 4 учні  з географії та 4 учні з математики) набрали від 100 до 140 балів.

За результатами участі учнів школи у ЗНО-2020 школа посіла 15 місце  в районі (із 23 шкіл), 277 місце в області (із 433 шкіл) та 6796 місце в Україні (із 9950 шкіл). Рейтиновий бал склав 94,5; бал ЗНО – 110,5; відсоток учнів, які отримали пороговий бал – 88%.

З метою покращення результатів  ЗНО в 2020 - 2021 навчальному році в закладі освіти були розроблені заходи щодо якісної підготовки учнів до ЗНО - 2021. Питання зовнішнього незалежного оцінювання розглядалось на засіданнях педагогічної ради, методичної ради, методичних об’єднаннях, нарадах при директорові, класних батьківських зборах.

       З метою моніторингу підготовки учнів  11 класів до зовнішнього незалежного оцінювання адміністрацією закладу проведено стартові, рубіжні та підсумкові контрольні роботи з української мови, математики, історії України біології, географії в 11 класі.

       11 учнів 11 класу (100%) взяли участь у пробній сесії зовнішнього незалежного оцінювання.

       Для участі в основній сесії ЗНО – 2021 зареєструвалися 11 випускник закладу освіти, проте у зв’язку із звільненням їх від ДПА, не всі проходять ЗНО, а лише ті, хто планує поступати у ВНЗ. Кількість таких учнів по предметах відображено в таблиці:

СПИСОК ОСІБ, що приймають участь у ЗНО-2021

Українська мова

Українська мова

 та література

Історія  України

Математика

Біологія

Географія

Німецька мова

5

5

5

8

4

3

1

 

 

 

Участь в олімпіадах, конкурсах з навчальних предметів

Протягом 2020 – 2021 навчального року учні закладу взяли активну участь у І етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, ХХІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, ХІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

Результати участі учнів закладу  в І етапі Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів, прізвища переможців та призерів  відображено в таблиці:

Предмет

 

6 клас

7 клас

8 клас

9 клас

10 клас

11 клас

Всього

Українська мова і література

Учасників

 

3

5

2

3

3

16

І місце

 

-

-

-

Кримчук О.

-

1

ІІ місце

 

-

Зварич В.

-

Берещук О.

Швидюк Д.

3

ІІІ місце

 

Нішенко Л.

Січко І.

-

-

Гедзюк Б.

3

Історія

Учасників

 

 

4

6

5

4

19

І місце

 

 

-

Мазур Р.

-

Шведюк Д.

2

ІІ місце

 

 

Зварич В.

-

Боднарчук О.

-

2

ІІІ місце

 

 

Рудик М.

 

Сухота Д.

-

-

2

Російська

мова та література

Учасників

 

 

4

3

2

5

14

І місце

 

 

-

-

-

-

0

ІІ місце

 

 

Зварич В.

Бурей Є.

Кримчук О.

Швидюк Д.

4

ІІІ місце

 

 

Рудик М.

Сухота Д.

Мазур Р.

Боднарчук О.

Тіщенко Ю.. Гедзюк Б.

6

Математика

Учасників

5

2

2

-

2

-

11

І місце

-

-

-

-

-

-

0

ІІ місце

Кочерова О.

Мислюк В.

-

-

-

-

2

ІІІ місце

Берещук Д.

Берещук Н.

-

Січко І.

-

Боднарчук О.

-

4

Інформатика

Учасників

 

 

 

 

7

5

12

І місце

 

 

 

 

Боднарчук О.

Кримчук О.

-.

2

ІІ місце

 

 

 

 

Швидюк Д. Тіщенко Ю.

-

4

ІІІ місце

 

 

 

 

-

Шведюк Д.

7

Біологія

Учасників

 

5

5

5

4

4

23

І місце

 

-

-

-

-

-

0

ІІ місце

 

-

-

-

-

-.

0

ІІІ місце

 

-

-

-

Боднарчук О.

Шведюк Д.

2

Географія

Учасників

 

4

4

4

5

4

21

І місце

 

-

Січко І.

-

-

-

1

ІІ місце

 

Мислюк В.

Зварич В.

-

-

-

2

ІІІ місце

 

Нішенко Л.

Берещук Ж.

-

-

-

2

Інформаційні технології

Учасників

 

 

5

6

4

5

20

І місце

 

 

Січко І.

Ясенюк Д.

Кримчук О.

Боднарчук О.

-

4

ІІ місце

 

 

-

-

Чіпак О.

-

1

ІІІ місце

 

 

Кравчук М.

-

-

Швидюк Д.

2

Хімія

Учасників

 

9

4

2

3

1

19

І місце

 

Мислюк В.

Зварич С.

Пилипчук Ю.

 

Січко І.

-

Боднарчук О.

-

5

ІІ місце

 

Нішенко Л..

-

-

Заболотна А.

-

2

ІІІ місце

 

Гоманюк В..

Берещук Ж.

-

 

Кримчук О.

 

Шведюк Д.

4

Німецька мова

Учасників

 

 

 

 

 

4

4

І місце

 

 

 

 

 

Шведюк Д.

1

ІІ місце

 

 

 

 

 

Тіщенко Ю.

1

ІІІ місце

 

 

 

 

 

-

0

Англійська мова

Учасників

 

 

3

3

3

 

9

І місце

 

 

-

-

-

 

0

ІІ місце

 

 

Берещук Ж.

Зварич В.

Мазур Р..

Кримчук О.

 

4

ІІІ місце

 

 

Січко І.

-

Заболотна А.

Боднарчук О.

 

3

Фізика

Учасників

 

10

5

7

12

9

43

І місце

 

-

Січко І.

-

-

-

1

ІІ місце

 

-

Рудик М.

Ясенюк Д.

Боднарчук О.

-

3

ІІІ місце

 

Слободянюк С.

Мислюк В.

-

Мазур Р.

Сухота Д.

Бурей Є.

-

Тіщенко Ю.

Шведюк Д.

Гедзюк Б.

8

Трудове навчання

Учасників

 

 

3

4

4

3

14

І місце

 

 

-

-

Боднарчук О.

Яренчак Т.

2

ІІ місце

 

 

Берещук Ж.

Поліщук Д.

Кримчук О.

-

3

ІІІ місце

 

 

Січко І.

Бурей Є.

Кушнір Р.

Шведюк Д.

4

Правознавство

Учасників

 

 

 

3

4

4

11

І місце

 

 

 

-

-

-

0

ІІ місце

 

 

 

-

Боднарчук О.

Шведюк Д.

2

ІІІ місце

 

 

 

Ясенюк Д.

Кримчук О.

-

2

Всього взяли участь та стали призерами

Учасників

5

33

45

45

55

51

 

 

І місце

 

3

3

2

7

3

 

ІІ місце

1

3

8

4

11

3

 

ІІІ місце

2

5

9

8

8

11

 

                   

Всього в І етапі олімпіад взяли участь 236 учнів: 5 учнів 6 класу, 33 – 7 класу, 45 – 8 класу, 45 – 9 класу, 55 – 10 класу, 51 – 11 класу.

 1 місце за результатами І етапу олімпіад  здобули учні 10  класу, ІІ місце – учні 8 класу, ІІІ місце – учні 11 класу.

Тринадцять учнів взяли участь у щорічному конкурсі з англійської мови «Гринвіч».

 

6.  Виховна та позакласна робота, діяльність учнівського самоврядування, робота психологічної служби , профілактика правопорушень, профорієнтаційна робота 

    Виховна робота у 2020-2021 н.р. була направлена на створення сприятливих умов для всебічного розвитку дітей на кожному з вікових етапів, їх адаптації в соціумі, формування демократичного світогляду, ціннісних орієнтирів, засвоєння морально - етичних норм, сприйняття власної індивідуальності, впевненості в собі, на усвідомленому виборі здорового способу життя , на осмислення самовизначення у виборі професії, на пропаганду духовних надбань українського народу, на виховання любові до рідної землі, мови, на формування правової культури, негативного ставлення до протиправних діянь, розвиток учнівського самоврядування, співпрацю з батьками, з закладами охорони здоров’я та громадськими організаціями.

    Виховна робота в закладі спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», основних аспектів Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року.               

Аналіз стану виховної роботи показав, що всі класні керівники планують виховну роботу з класом: обраний  напрям та виховна проблема, над якою  працюють протягом року; складені психолого-педагогічні характеристики класів; визначені завдання на навчальний рік. Складено графік проведення виховних годин, які проводилися у зручний для дітей та класних керівників час. Класні куточки оформлені відповідно до вимог.

      Протягом 2020-2021 н.р. згідно з річним планом роботи закладу було заплановано і проведено комплекс загальношкільних виховних заходів. Відповідно  до Указу Президента України «Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні»  щорічно в закладі  20 лютого відзначається День Героїв Небесної Сотні. З нагоди цієї дати  у школі проведено єдиний урок приурочений вшануванню подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні. На коридорі школи  запалено свічку  пам’яті. Учні  виготовили ангеляток та вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні на тихій акції «Ангели пам’яті».

22.01 Відкритий захід «Моя єдина соборна Україна» (До дня Соборності)Перегляд презентацій по класах «Україна єдина»

     27-го січня в закладі  проведено заходи щодо відзначення Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту, в яких брали участь учні 2-11 класів та вчителі закладу. Відбувся перегляд презентацій, документальних фільмів, художнього фільму «Бабин Яр».

Інформаційні хвилини. Перегляд презентацій «Бій під Крутами», «Пам’ятай про Крути»,  «На Аскольдовій могилі поховали їх» (До Дня пам’яті героїв Крут)

Усний журнал «Афганістан  --- незаживаюча рана.

Проведено єдину виховну годину «Афганістан болить в моїй душі…»

Заходи  до Дня народження Лесі Українки.

Брали участь у районному конкурсі читців «Кобзар і Україна» , де зайняли І місце(Мельник К.)

У рамках декади родинного виховання  проведено онлайн конкурс- виставка «Дерево мого  родоводу.»  Переможець шкільного конкурсу став призером районного етапу.(  Кримчук  О.ІІІ місце)( березень)

Проведено онлайн заходи приурочені Шевченківським дням: виховні години, конкурс читців поезій  Шевченка, перегляд відеофільмів «Невідомий  Шевченко», «Шевченко -художник»…

 Організовано онлайн-конкурс малюнків  «Чорнобиль ---  чорний  біль України». Переможці шкільного конкурсу  стали призерами районного ( Зварич В. І місце, Бондарчук О. І місце,  Яренчак Т.  І місце)

Проведено  операцію «Посади своє дерево», класні години, уроки мужності , присвячені Дню Перемоги над нацизмом у Європі, прийняли участь в    акції-маршруті  пам’яті «Слідами Перемоги», брали участь у районному етапі гри  «Джура».

20 травня учні та вчителі нашої школи із задоволенням долучилися до Дня вишиванки .  Проведено виховний захід «А над світом українська вишивка цвіте», в якому взяли участь учні всіх класів.

Приймали участь у міському фестивалі дитячої творчості.

02.06.2021 року  команда учнів закладу були учасниками спортивно- масового заходу «Олімпійський день-2021».

Учні 1 класу  з класним керівником  Романчук  Г.П. провели «Свято Букварика».

      Одним із основних питань, що є нагальним сьогодні - проблема щодо запобіганню булінгу серед учнівської молоді в закладах освіти. На виробничих нарадах розглянуто ряд законодавчих актів що підсилюють виконання цієї проблеми. Адміністрацією закладу та соціальним педагогом проведена відповідна робота:

-  видано  наказ

-  питання  профілактики  булінгу  розглядаються  на  нарадах  при  директорі,

на методичних об’єднаннях класних керівників;

-  на  виконання  листа  Управління  освіти  від  13.02.2019  року  №01-34/328, «Про  рекомендації  щодо  реалізації  право  просвітницького  проекту  «Я  маю право» соціальним педагогом у школі проведено тренінгові заняття.

  -  питання  булінгу  висвітлюються  на  інформаційному  сайті  закладу.

      З боку адміністрації закладу ведеться постійний контроль за відвідуванням учнями навчальних занять. В навчальному закладі заведено загальношкільні журнали обліку відвідування, створено систему звірки даних у журналі обліку та класних журналах. Підсумки відвідування аналізуються заступником директора з виховної роботи, класними керівниками, щомісяця розглядаються на нарадах при директорі, періодично на педрадах, радах профілактики правопорушень. Вживаються необхідні заходи щодо залучення дітей до навчання. З учнями та їх батьками  проводилась індивідуальна профілактична робота, направлена на недопущення пропусків навчальних занять без поважних причин.

       Слід відзначити, що  у закладі приділяється увага розвитку творчих та інтелектуальних здібностей учнів, залучення їх до різноманітної діяльності за інтересами. Так, у закладі протягом 1 семестру  працювали  гуртки: туристсько-краєзнавчий «Козацький гарт» (керівник Іщенко Г.І.), «Основи захисту Вітчизни» (керівник Здирко С.І.), «Юні екологи» (керівник Сенчишена Л.І.), Спортивний  «Футбол» (керівник Михальчук В.М.). Крім того, учні закладу відвідували  позашкільні заклади – ДМШ, КДЮСШ.     

      Учні нашого закладу (Боднарчук О., Кримчук О., Білозор Н. – 10 клас) взяли участь у Обласному  турі Всеукраїнської краєзнавчої Акції учнівської молоді «Українська революція: сто років надії і боротьби» в номінації «Українська революція – доба національного державотворення» та стали переможцями і нагороджені Дипломом І ступеня (керівник – Поліщук-Пудрань С.А.).

Учениця 5 класу Мельник Каміла стала переможцем Міського етапу Всеукраїнського конкурсу «Кобзар і Україна».

У  міському конкурсі творчих робіт  «Чорнобиль - чорний біль України» - переможці  учень 10 класу Бондарчук Олександр ( 1 місце), учениця 8 класу Зварич Віолета (1 місце) , учень 11 класу Яренчак Тарас  (1 місце), керівники Сенчишена Л. І. та  Слюсарчук Л.П.

 Учень 10 класу Кримчук Олександр став призером (3 місце) районного конкурсу «Дерево мого роду».

Члени шкільного парламенту здобули 2 місце у районному конкурсі колажів «Ми за мир» (керівник Сенчишена Л.І.)

Прийняли участь у 1 (міському) етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл»(«Джура») – «Джура 2021». Команда «Золота булава» (Білозор Наташа, Боднарчук Олександр, Заболотна Анастасія, Кримчук Олександр, Кушнір Анастасія, Кушнір Руслан, Чіпак Олександр, Ясенюк Іван) зайняли 2 призові місця у конкурсах -2 місце «Пластун», 2 місце «Смуга перешкод» (керівники Здирко С.І., Сенчишена Л.І.)

        Отже, можна зазначити, що виховна діяльність у закладі проводиться на належному рівні, але поряд з позитивними моментами ще має деякі недоліки, над якими потрібно спільно працювати і вчителям, і учням, і батькам.

На достатньому  рівні в шко закладі  організовано право-виховну роботу. Про це свідчить перш за все відсутність правопорушень, скоєних учнями школи. Класні керівники чітко стежать за відвідуванням учнями школи. Існує тісна співпраця з батьками. Вони попереджають класного керівника про причину відсутності дитини в письмовій формі або телефоном. З метою профілактики правопорушень співпрацюємо з дільничим інспектором.

Активним у житті закладу було учнівське самоврядування. В закладі діє учнівський парламент, створено об’єднання джурівців. Завдяки активній учнівській позиції, ініціативності та креативності учнів проведено ряд різних акцій, флешмобів.

Забезпечується соціально-психологічний супровід освітнього  процесу практичним психологом та педагогом соціальним. Напрямки роботи соціально- психологічної служби охоплюють різні аспекти освітнього процесу в закладі через низку заходів: дослідження соціально-психологічної готовності дітей до навчання, психологічний супровід адаптаційних процесів першокласників та п’ятикласників до освітнього процесу, робота з обдарованими учнями, профорієнтаційна робота, робота з формування культури здоров’я, розвиток толерантного ставлення до людей з обмеженими можливостями, превентивне виховання, забезпечення соціального захисту дітей пільгових категорій, забезпечення соціально-психологічної, педагогічної підтримки родинного виховання стосовно запобігання жорстокого поводження в сім'ї та учнівському середовищі, консультативна, та профілактична робота.

Діяльність практичного психолога та педагога соціального спрямована на забезпечення, захист прав і свобод дітей, створення умов комфортного освітнього середовища. Практичний психолог та педагог соціальний активно бере участь у виконанні національних, державних, обласних та міжрегіональних програм. Проведено ряд інформаційно-просвітницьких заходів щодо запобігання торгівлі, експлуатації та жорстокого поводження з дітьми, тренінги, бесіди, зустрічі, конкурси, вікторини. Організовано роботу щодо створення безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок, реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладі. У закладі практичним психологом та педагогом соціальним були проведені «Тиждень протидії булінгу» (21.09-25.09);  «Тиждень психології» (19.04-023.04.21); заходи до Дня толерантності (16-20.11); Всеукраїнської акції  «16 днів проти насилля!» (23.11  -14.12); День порозуміння з ВІЛ – інфікованими (02.12). Проводилися заходи просвітницького спрямування в рамках « Години психолога».

 

7.  Внутрішкільний контроль

    Контрольно-аналітична робота є невід’ємною складовою роботи адміністрації закладу і проводиться з метою надання методичної допомоги педагогічним працівникам.

  Згідно плану роботи на рік проведено:

моніторинг роботи вчителів, що атестуються;

моніторинг стану виховної роботи ;

моніторинг стану викладання фізики та астрономії, хімії в 7-11 класах, основ здоров’я в 5-9 класах, біології в 6-11 класах, зарубіжної літератури в 5-11 класах, інформатичної освітньої галузі в 2-4 класах та соціальної і здоров’язбережувальної освітньої  галузі в 1-4 класах;

моніторинг стану ведення щоденників учнів;

моніторинг стану ведення класних журналів, особових справ учнів, обліку запису інструкцій з техніки безпеки;

моніторинг виконання навчальних програм та планів;

моніторинг навичок читання в початкових класах;

організація та проведення спецкурсів, курсів за вибором, факультативів;

директорські контрольні роботи;

підготовка до ДПА.

Результати перевірки частково були висвітлені,   а частково ще будуть висвітлені в довідках і узагальнені наказами по закладу, рішеннями нарад при директору, педагогічних рад, донесені до відома вчителів, розроблені шляхи усунення недоліків перевірки. Проведено моніторинг стану викладання фізики та астрономії, хімії в 7-11 класах, основ здоров’я в 5-9 класах, біології в 6-11 класах, зарубіжної літератури в 5-11 класах, інформатичної освітньої галузі в 2-4 класах та соціальної і здоров’язбережувальної освітньої  галузі в 1-4 класах.

Моніторинг показав, що викладання даних предметів та освітніх галузей за результатами відвіданих уроків, моніторингових робіт - задовільний.

 

 

 

8.  Робота допоміжних служб

Допомогу педагогічному колективу надавала бібліотека закладу по підготовці заходів як з учнями так і з педагогами:

-         виставки книг,

-         бесіди по збереженню підручників,

-         інформаційно-ілюстративні вистави;

-         акція «Подаруй книгу бібліотеці»;

-         онлайн флешмоб  «Фото з улюбленою книгою»;

-         поетичні марафони;

-         бібліотечні уроки,

  Важко уявити роботу школи без обслуговуючого персоналу, до складу якого входить 16 чоловік. Дякуючи їх невтомним рукам територія нашого закладу завжди в належному порядку, вчасно проводяться ремонтні роботи, організовано харчування учнів, надається медична допомога при потребі. 

 9.  Соціальний захист

  Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у закладі, проводиться згідно з діючим законодавством.  2 рази на рік складаються та поновлюються списки учнів соціально - незахищених категорій. Це категорії дітей інвалідів (5 учнів), дітей з особливими освітніми потребами (5 учнів), багатодітних сімей (23 учні),  сімей учасників АТО (24 учнів).

Учні з особливими освітніми потребами, з малозабезпечених сімей та сімей учасників АТО забезпечуються безкоштовним гарячим харчуванням.

Постійно працює рада профілактики, проводяться рейди «Урок», «Діти вулиці», зустрічі з працівниками управління - служби у справах дітей.

Робота з даного напрямку проводилася відповідно до річного плану роботи закладу освіти, плану виховної роботи з організації соціального захисту дітей пільгових категорій та дітей девіантної поведінки.

          Робота громадського інспектора школи була спрямована на реалізацію таких завдань: діагностика діяльності і розвитку учнів, класного колективу, мікроклімату в класі; консультативно-методична допомога всім учасникам навчально-виховного процесу; просвітницько-інформаційна робота з підвищення психолого-педагогічної культури в школі та сім’ї; соціально- педагогічний патронаж соціально незахищених категорій дітей; робота з сім’ями, які опинилися в складних життєвих ситуаціях; превентивне виховання, спрямоване на переконання учнів у доцільності дотримання значимих норм і правил поведінки, ведення здорового способу життя.

Протягом навчального року велика увага приділялась профілактичній роботі. Проводилися тематичні бесіди з учнями різних класів з метою запобігання девіантної поведінки та розвитку в дітях толерантності, співробітництва з навколишніми. Це дало змогу продуктивному спілкуванню з учнями в позитивному контексті.

У рамках проведення тематичних місячників та тижнів були організовані виставки літератури, малюнків, стіннівок на теми: «Права і обов’язки дитини»; «Ми – за здоровий спосіб життя»; «Шкідливі звички»; «3 грудня – Міжнародний день інвалідів»; «Сніду - ні!»; «Ми проти насилля».

Здійснювалась робота по соціальному захисту дітей. У своїй діяльності громадський інспектор співпрацювала зі службою у справах дітей, районної служби сім’ї та молоді, кримінальною мgjліцією у справах дітей, батьківською громадою.

    Відбувався  соціально-педагогічний супровід учнів закладу освіти:

- складено банк даних дітей пільгової категорії;

- проведено контроль стану утримання дітей-інвалідів;

- оформлені соціальні паспорти дітей-інвалідів;

- учні забезпечені безкоштовним харчуванням, шкільним приладдям та підручниками;

- організовано літнє оздоровлення для дітей, які потребують соціальної підтримки.

           Для батьків дітей, які потребують соціальної підтримки надавались консультації щодо соціального захисту. Учні поінформовані про роботу гуртків та секцій, за бажанням та фізичною можливістю школярі відповідної категорії залучені до позашкільної роботи на базі школи.

           У школі були проведені акції милосердя: «Серце до серця»,  «Допожіть другу».

Просвіта батьків відбувалася на зборах, були обговорені такі питання: «Відповідальність батьків за виховання, навчання та утримання дітей», «Права та обов’язки учнів», «Насильство у сім'ї». Консультації учням, батькам, учителям надавалися відповідно до ситуації.

 

10.   Співпраця з батьками

  Виховання учня в закладі освіти і сім’ї – щоденний нерозривний процес і, оскільки це спільна справа сім’ї закладу освіти, то звичайно велика увага приділяється роботі з батьками. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником закладу освіти, а тому беруть активну участь в освітньому  процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з родинними святами. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців: відвідують дітей вдома, спілкуються з родиною.   

За рахунок батьківських коштів проводяться ремонти класних приміщень, коридорів, організовується гаряче харчування учнів старших класів.

 

 11.  Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

  Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час освітнього процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти. Який вступив в дію з 01.01.2021 року, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації закладу. Наказом по закладу призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, це заступник директора з навчально-виховної роботи. Створено службу з охорони праці, сплановані заходи.

  На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Проводяться цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У закладі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях закладу розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму постійно знаходиться на контролі в адміністрації. Контроль за проведенням інструктажів перед поїздками, змаганнями покладений на ЗДНВР, яка фіксує їх у спеціальному журналі. Контроль за іншими видами  інструктажів на класних керівників.

  Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. В закладі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учнями та  учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, та проводяться профілактичні заходи.

У закладі розроблено посадові інструкції для кожного працівника, інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності,  налічується 24 вогнегасники. Протягом навчального року постійно дотримувались рекомендацій щодо роботи в умовах карантину, постійно використовувались дезинфікуючі засоби.

 

 

 

12. Медичне обслуговування учнів у закладі освіти

Головним завданням сучасного навчального закладу є підтримка й поліпшення здоров’я дітей. Тому робота всього колективу сприяє активному використанню учнями основних методів і засобів формування здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичної, соціальної й духовної складових здоров’я.

Медичне обслуговування здійснюється кваліфікованим медпрацівником: сестрою медичною. Медичний кабінет розташований на 1 поверсі закладу, в основному забезпечений необхідними медикаментами. Для попередження та виявлення захворювань протягом навчального року проводиться медичне обстеження учнів вузькими спеціалістами комунального ШРЦЛ.

Учні розподілені на фізкультурні групи згідно рекомендаціям сімейних лікарів у 2020/2021 навчальному році:

спецгрупа - 11 учнів (8,1%);

підготовча - 26 учнів (19,3%);

основна – 98 учнів (72,6%).

Медичне обслуговування учнів та працівників закладу організовано відповідно до нормативно-правової бази.

Медичне обслуговування працівників закладу організовано також на базі міської лікарні. Вони щорічно проходять поглиблений медичний огляд. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у медсестри закладу.

Контроль роботи харчоблоку - щоденний. Випадків виявлення кишкових інфекцій не було. Технологія приготування страв дотримується.

 

 

 

13. Організація харчування учнів у закладі освіти

З метою чіткої організації режиму дня, який відповідає віковим нормам учнів, збереження здоров’я й попередження харчових та інфекційних захворювань, у закладі організовано гаряче харчування учнів 1-11-х класів.  На базі їдальні організовано харчування дітей за рахунок бюджетних та батьківських коштів. Робітники їдальні намагаються створити домашню затишну атмосферу під час своїх смачних обідів.

Гарячим харчуванням охоплено 129 учнів 1-11 класів, у тому числі 1-4 класи – 50 учнів та 5-11 класів - 79 учнів.

Харчування учнів 1-4 класів (50 учнів) протягом  І семестру 2020-2021 навчального року здійснювалося за рахунок коштів сільської ради, а протягом ІІ семестру харчування учнів 1-4 класів (50 учнів), а з 01 березня 2021 року і пільгових категорій у відповідності до рішення сесії Шаргородської міської ради (18 учнів)  здійснювалося за рахунок коштів міської ради, а ще 7 учнів із багатодітних сімей 50% доплачували.   На харчування учнів 1-4 класів, а з березня 2021 року і пільгових категорій витрачено  74196 грн., в тому числі  протягом 1 семестру- 48106 гривень, протягом ІІ семестру-26090 гривень.

Харчування учнів 5-11 класів відбувається за рахунок батьківської допомоги, а з березня крім пільгових категорій.

Спонсорська допомога від батьків за минулий навчальний рік склала 77721 гривня (79 учнів). Середня вартість обіду: 8грн (з квітня 2021 року 10 грн.) – для 5-11 класів та 14 гривень для 1-4 класів, а з березня і для пільгових категорій.

Спонсорської допомоги від підприємств на харчування заклад не отримує. Для здешевлення харчування використовуються овочі (морква, столовий буряк), вирощені минулого року на пришкільній ділянці та овочі і фрукти, надані батьками, їдальня повністю забезпечена посудом та технологічним обладнанням. Завдяки режимному калорійному харчуванню діти набирають нових сил та здоров’я.

Суворо виконуються всі необхідні умови санітарного контролю за термінами й умовами зберігання та реалізації продуктів, дотримується питний режим.

 

 

 

14.  Фінансово-господарська діяльність

Незважаючи на великий вік та зношеність будівлі закладу, адміністрація разом з колективом вчителів, працівників, батьків постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Роботи виконувалися силами обслуговуючого персоналу.

          За рахунок батьківських коштів  здійснюються ремонти та підготовка класних кімнат та  коридорів до навчального року.  Велика подяка батькам за розуміння наших проблем. 

Протягом літа 2020 року було проведено ремонт та підготовка до навчального року та протягом цього навчального року придбано матеріально-технічне забезпечення та використано для придбання необхідних матеріалів на суму 35 805,5 гривень, в тому числі, батьківської допомоги - 25 000 гривень, 10 805,5 грн. – допомога працівників закладу. Зокрема повністю підбілено та покрашено шкільні приміщення тощо. Відділ освіти надав насос для перекачування води – 40000 грн., набір посуду – 3039 грн., телевізор в 1 клас – 7599,8 грн., стіл кухонний для розробки – 3730 грн., всього 54368,8 грн.

Плата за воду з січня по травень 2021 року – 1759 гривень.

Міською радою виділено кошти на переоформлення документів закладу у зв’язку із змінами – 3715 грн.. на виготовлення технічної документації на будівлі школи – 15 637 гривень 

Також виділялися кошти для поліпшення матеріальної бази школи та надавали транспорт і новорічні подарунки СТОВ «Мрія», забезпечують наливом у вигляді відходів сільськогосподарської сировини агрофірма імені І. Франка. Відділ  освіти та  Лариса Білозір надали дезінфікуючі засоби та антисептики.

 

 

 

15.  Управлінська діяльність

  Управління закладом здійснюється згідно річного плану роботи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у закладі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників освітнього процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

  У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. З використанням мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами. 

           Контроль - це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У закладі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом освітнього процесу і , в першу чергу, таких  як моніторинг стану предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників, зошитів тощо. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація закладу приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

Завдання на наступний навчальний рік

У наступному навчальному році педагогічний колектив закладу продовжить працювати над такими завданнями:

1. Забезпечення виконання Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”.

2. Підвищення якості освітнього процесу, рівня знань, умінь та практичних навичок учнів з усіх навчальних предметів на основі передових досягнень педагогічної науки, запровадження інноваційних технологій.

3. Підвищення ефективності науково-методичної роботи на основі впровадження активних інноваційних форм.

4. Впровадження в практику роботи передового педагогічного досвіду кращих педагогів.

5. Посилення  персональної відповідальності кожного педагога за збереження життя і здоров’я дітей, навчального майна та приміщень за обладнання збереження кабінетів, майстерень,  шкільної їдальні, спортивного інвентарю.

6. Впровадження в освітній процес  новітніх здоров’язбережувальних технологій, попередження інфекційних захворювань, наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління серед учнів.

7. Підвищення результативності освітнього процесу на основі впровадження методики особистісно-зорієнтованого навчання.

8.  Підвищення результативності, дієвості позакласної виховної роботи. Створення сприятливих умов для розвитку творчих здібностей дітей. 

9.  Вдосконалення уроку як засобу розвитку творчої особистості вчителя й учня.

10. Подальша інформатизація, комп’ютеризація  освітнього процесу, вивчення та впровадження інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання;

11. Подальший розвиток учнівського врядування, організації здорового способу життя;

12. Формування в учнів традицій родинного спілкування, залучення батьків, до різноманітних форм сімейного виховання .

13. Вдосконалення знань педагогів про засоби та інструментарій дистанційного навчання для подальшого використання під час освітнього процесу.

 

          Адміністрація закладу дуже вдячна батькам за допомогу в підготовці до 2020-2021 навчального року та допомогу під час дистанційного навчання та сподівається на плідну співпрацю і надалі.

 

 

 

 

 

ЗВІТ

директора Івашковецької СЗШ І-Ш ступенів

про підсумки роботи за 2019-2020 н.р.

 

Дата проведення: 15.06.2020року.

Шановні присутні! Закінчився навчальний рік і тому сьогодні підводимо певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2019/2020 навчального року.

Загальна інформація

У 2019/2020 навчальному році діяльність педагогічного колективу школи була спрямована на реалізацію завдань щодо забезпечення прав громадян на здобуття повної загальної середньої освіти та здійснювалась у відповідності з річним планом роботи. Робота школи була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту». Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою КМУ від 21.02.2018 року №87 (1-2 клас) та від 20.04.2011 року №462 (3-4 клас). Державного стандарту базової і повної загальної освіти, затвердженого постановою КМУ від 23.11.2011 року №1392 (5-11 клас), у відповідності до освітньої програми та навчального плану школи на 2019-2020 навчальний рік, складених у відповідності до Типових освітніх програм, затверджених наказами МОНУ, Статуту школи, основних положень інших розпорядчих документів та комплексних програм розвитку освіти Міністерства освіти та науки України, департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації, відділу освіти, які регламентують діяльність закладу ЗЗСО. Колектив працював над проблемним питанням школи «Формування ключових компетентностей, розвиток творчих здібностей, інтересів, нахилів учнів». Колективом школи продовжується впровадження нових Державних стандартів в освіту, і саме головним завданням колективу школи було якісна реалізація вимог нових Державних стандартів, які вимагають дещо іншого підходу до навчально-виховного процесу як зі сторони вчителя, так і сторони учня в умовах впровадження Концепції НУШ. Навчальний план школи складено згідно Освітньої програми Івашковецької середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Шаргородського району Вінницької області, розробленої у відповідності до :

Класи

Примітка

Варіанти Типових освітніх програм, затверджених МОН

1-2

з українською мовою навчання

Типова освітня програма для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 № 268 ( Програма2 під керівництвом Шияна В.Б.)

3-4