Сайт

Івашковецької гімназії

герб школи
ЛАСКАВО ПРОСИМО
 
Головна » Рекомендації з організації дистанційного навчання » Всеукраїнський заочний конкурс звітів про роботу роїв Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») (молодша та середня вікові групи)

Всеукраїнський заочний конкурс звітів про роботу роїв Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») (молодша та середня вікові групи)

ДО УВАГИ ПЕДАГОГІВ - ВИХОВНИКІВ РОЇВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ РАЙОНУ!!!!!!

 

На виконання листів  МОН від 14.11.2018р. №1/9-700, №1/9-566 від 10.11.2018р. та відповідно до Положення про  Всеукраїнську військово – патріотичну гру «Сокіл» («Джура»), та з метою подальшого розвитку форм та методів виховної роботи  в роях та закладах освіти, пропонуємо взяти участь у  районному етапі ЗАОЧНОГО  КОНКУРСУ ЗВІТІВ про роботу роїв!!!!!

 

КОНКУРС ПРОХОДИТИМЕ ДО 13 ТРАВНЯ 2020 РОКУ. МАТЕРІАЛИ ПОДАТИ ДО ШАРГОРОДСЬКОГО БДЮТУ ( НА ЕЛЕКТРОННУ АДРЕСУ БДЮТУ( bdut-sh@ukr.net) НА ЕЛЕКТРОННИХ НОСІЯХ

 

УМОВИ

про І (районний етап) Всеукраїнський заочний конкурс звітів

про роботу роїв Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної

гри «Сокіл» («Джура») (молодша та середня вікові групи)

 

І. Загальні положення

1.1. Розвиток та впровадження Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») (далі – Гра), розширення її мережі, долучення до Гри дітей молодшого та середнього віку вимагає нових форм комунікації учасників, інформування про здобутки, досягнення, впровадження інноваційних методів виховання, особливо в умовах реформування сучасної української освіти.

          Молодь за своїми ціннісними орієнтаціями є найменш консервативною і найбільш чутливою до змін. Швидко засвоює нові технології, активна та дієва у соціальних мережах. Здобутки одних миттєво стають надбанням багатьох.

1.2. Всеукраїнський заочний конкурс звітів про роботу роїв Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної  гри «Сокіл» («Джура») (молодша та середня вікові групи)  (далі – Конкурс) проводиться з метою подальшого розвитку форм і методів виховної роботи в роях та закладах освіти, удосконалення методологічних підходів до змісту роботи роїв, реального розвитку соціальної згуртованості субʼєктів освітнього процесу, відпрацювання шляхів підвищення престижу суспільно-корисної праці дітей та молоді, формування їх лідерських якостей, обміну передовим педагогічним досвідом.

1.3. Основними завданнями Конкурсу є:

- пошук нових форм, методів і моделей організації виховної роботи з дітьми;

- вивчення соціально-педагогічних умов розвитку Гри в закладах освіти України;

- підтримка розвитку інноваційних форм і методів виховної діяльності з дітьми, спрямованої на формування в них активної життєвої позиції;

- поширення кращого педагогічного досвіду з організації виховного процесу з дітьми;

- підтримка молодих  талановитих педагогів, сприяння їх самореалізації та стимулювання подальшої творчої діяльності;

- створення інформаційного банку кращих моделей системи виховання дітей у Грі;

- узагальнення кращого досвіду функціонування роїв в освітніх закладах різних типів підпорядкування та форм власності;

- привернення уваги  органів місцевого самоврядування, органів управління освітою та молодіжною політикою, дитячо-юнацьких та молодіжних громадських організацій, педагогічних колективів до питань підтримки Гри та розвитку соціальної згуртованості субʼєктів освітнього процесу.

1.4. Загальне керівництво Конкурсом здійснює районний штаб Гри.

 

2. Учасники Конкурсу

2.1. До участі у Конкурсі допускаються звіти роїв молодшої та середньої вікової групи закладів загальної середньої освіти.

 

 3. Порядок і термін проведення Конкурсу

3.1. Конкурс проводиться щорічно  і носить безстроковий характер.

3.2. Конкурсні роботи подати на електронну адресу БДЮТу (bdut-sh@ukr.net) до 13травня 2020р. включно.

Експертна комісія (журі) здійснює оцінку конкурсних матеріалів відповідно до критеріїв, викладених у пункті 5 цих Умов.

 

4. Вимоги до матеріалів, що подаються на Конкурс

4.1. Усі матеріали подаються державною мовою.

4.2. Для участі у Конкурсі організаторам подають:

- заявку про участь у Конкурсі;

- звіт про роботу рою.

4.3. Звіт про роботу рою складається з наступних розділів:

- коротка довідка про рій, його девіз, ройова символіка та місце рою у структурі Гри в закладі освіти (курені або районі);

- паспорт рою (додаток 2); 

- зміст, форми та напрями діяльності (суспільні проекти) рою протягом останнього року, якість та ефективність роботи;

- взаємодія рою з іншими роями, педагогічним та батьківським колективами, громадськими організаціями, владою. 

4.4. Матеріали подаються у вигляді презентації, яка повинна бути виконана в програмі «Microsoft Offise Power Point»  з описом діяльності рою до 25 слайдів на диску CD-R/RW. Якщо презентація змонтована у вигляді відеоряду, то ролик повинен бути виконаний у стандартних форматах AVI, WMA, MP4.

Бажано, щоб презентація мала звуковий (музичний) супровід.

Час перегляду презентації  до 10 хвилин.

4.5. Подається також текстовий опис.

До опису додаються:

- титульна сторінка, на якій зазначається повна юридична назва та адреса закладу освіти, дитячого обʼєднання, громадської організації, гасло рою, автори та укладачі (прізвище, імʼя, по батькові, посада);

- зміст діяльності рою протягом останнього року, якість та ефективність роботи;

- перелік поданих матеріалів

Обсяг друкованих матеріалів не повинен перевищувати 25 сторінок друкованого тексту формату А4, набраного гарнітурою Times New Roman, розмір 14, без переносів, півтора інтервали, поля – по 20мм верхнє та нижнє, 30мм ліве, 15мм праве. Нумерація наскрізна. Матеріал зброшурований (скріплений стиплером).

Претенденти подають в оргкомітет й інші матеріали в додатках (до десяти сторінок): відгуки учнів, вихованців, слухачів, батьків, педагогів, органів управління освітою, наукових установ, громадських організацій тощо, копії відзнак та нагород (подяки, дипломи, грамоти тощо), методичні рекомендації щодо вдосконалення роботи в роях, програму занять «Дня козака» тощо, фотографії, відеоматеріали, а також інформацію про висвітлення роботи рою в соціальних мережах та попередні публікації у ЗМІ .

 

 

5. Критерії оцінювання матеріалів Конкурсу

 

5.1. Критерії оцінювання презентації:

 

1.

Відповідність вимогам п. 4.4

до 20 б.

2.

Інформаційна насиченість презентації

до 30 б.

3.

Логічність (дотримання хронологічної послідовності)

до 20 б.

4.

Якість та ефективність діяльності рою

до 30 б.

 

Максимальна сума балів

до 100 б.

 

5.2. Критерії оцінювання текстового опису:

 

1.

Титульний лист та стор. 2

 

 

- девіз рою

до 2 б.

 

- дані про виконавців ( назва рою, адреса навчального закладу ( клубу, гуртка тощо), паспорт рою

до 3 б.

2.

  Якість оформлення звіту (грамотність, охайність)

до  5 б.

3.

Відповідність ідейним принципам лицарства «Служити Богові, Батьківщині, ближнім»

до 35 б.

4.

Суспільна значимість діяльності рою

до 20 б.

5.

Висвітлення діяльності рою у соціальних мережах, ЗМІ та на сторінці фейсбук Всеукраїнська військово-патріотична гра «ДЖУРА»

до 15 б.

6.

Розміщення матеріалів про роботу рою на сторінці фейсбук з хештегом  #dzhura_2019

до 15 б.

7.

Додатковий матеріал:

 

 

- об’єм, відповідність фото та відеоматеріалів  змісту звіту 

до 10 б.

 

- якість методичних матеріалів 

до 10 б

8.

Відповідність вимогам (п. 4.5)

до 20 б.

 

Максимальна сума балів

до 135 б.

 

За матеріали, подані у додатках можуть бути додатково нараховані преміальні бали

до 15 б.

 

Максимальна сума балів за презентацію, текстовий опис та преміальні

до 250 б.

 

 

6. Підведення підсумків

 

6.1. За рішенням експертної комісії (журі) 1-го етапу Конкурсу визначаються переможці та призери. Переможці І-го  етапу Конкурсу будуть приймати участь у  обласному етапі Конкурсу.

 

 

Методичний відділ БДЮТу 

 

 

 

 

 Додаток  1 до пункту 3.4.

ЗАТВЕРДЖУЮ

(реквізити організаторів)

______________________

                   (підпис)

 

ЗАЯВКА

на участь у першому етапі

Всеукраїнського заочного конкурсу звітів про роботу роїв

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)   (молодша та середня вікові групи)

 

1. Повна юридична назва  закладу освіти ________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2. П.І.Б. (повністю) керівника закладу освіти _____________________________

____________________________________________________________________

 

3. Адреса закладу освіти:

 

          - юридична ____________________________________________________

___________________________________________________________________

 

- поштова _____________________________________________________

___________________________________________________________________

 

         - електронна __________________________________________________

 

4. Назва рою _________________________________________________________

 

5. Назва (загальна тема) звіту ___________________________________________

 

6. П.І.Б. (повністю) керівника рою, посада _______________________________

____________________________________________________________________

 

7. E-mail: керівника рою  ______________________________________________

 

8. №№ телефонів керівника рою (в т.ч. моб.) ______________________________

 

 

 

___________________________                                     ______________________

   (керівник закладу освіти)                                                                           (підпис)

 

 

 

Додаток  2 до пункту 4.3

 

                                                     

ПАСПОРТ

Рою _______________________________________________________________

(назва рою)

1. Регіон ____________________________________________________________

                                  ( область)

2. Район ____________________________________________________________

3. Назва населеного пункту____________________________________________

4. Повна юридична назва закладу освіти, при якому організовано рій ________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

5. Поштова адреса  ___________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

6. Контактні телефони_________________________________________________

7. E-mail:  ___________________________________________________________

8. Сайт _____________________________________________________________

9.  Контакт у соцмережах ______________________________________________

10. Ройовий__________________________________________________________

                                                   (Ім’я, Прізвище)

11. Педагог–виховник ________________________________________________

                                                     (П.І.Б., № мобільний тел., E-mail:, інші дані)

 

12. СКЛАД  РОЮ    (до 15 осіб)

 

№ з/п

Прізвище, ім.’я

Рік народження

Клас

Обов’язки (ройова посада)

Домашня адреса

(E-mail, моб. телефон)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Список склав _________________/________________/

 

Дата заповнення паспорту __ _____________ 20__ р.          

 

 

М.П.               Керівник закладу _____________/________________/